Новини


16Окт2020

Публикуваха критериите за затваряне на училища заради COVID-19. В тях ясни прагове няма, ето кой и как ще решава

Работната група експерти към Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието публикува критериите, по които трябва да се взема решение кога обучението в училищата да преминава от присъствено в дистанционно. Дълго чаканите ясни прагови стойности, уви, липсват в тях. Решението ще зависи не от заболяемостта на учениците (която засега е пет, шест пъти под общата), а от общата в градовете. Отговорността за решенията се прехвърля на РЗИ и областните оперативни щабове.

Дословно какво пише в критериите вижте в галерията. Не е ясно какво означава словосъчетанието "единични ученици", но това, което може да се обясни от текста, е следното:

- определят се четири зони: зелена, жълта, оранжева и червена;

- при зелената няма случаи в населеното място и, разбира се, в училище се учи присъствено;

- при смесена (жълто и зелено), когато има спорадично разпространение, тоест един или повече случаи, но не е налице устойчиво предаване на инфекцията, се учи присъствено и се прилагат сегашните мерки - паралелките се отделят една от друга, доколкото е възможно; носят се маски в общите помещения; ръцете се мият/дезинфекцират често; ако ученик или учител се разболее, се прави оценка на риска и ако се налага, паралелката/паралелките минават към дистанционно обучение. Тази схема се прилага, ако заболяемостта за 14 дни в населеното място е до 59.9 на 100 хил. души;

- оттук нататък започва по-малко ясната част от таблицата на Министерството на здравеопазването - в оранжево и червено, при която "отсъствие на и над 20% (дали "над" спира на 20.5 или на 99.5% не се уточнява - бел. ред.) от присъстващите в дадена паралелка ученици или отсъствие на и над 15% от учениците в училището" може да доведе до различни действия, за които отговорност няма да носи работната група в София, чийто поименен списък и до днес не е известен.

Първата "оранжева хипотеза" е валидна при "огнищно разпространение", но без устойчиво предаване на инфекцията, 14-дневна заболяемост в населеното място до 59.9/100 хил. души население и седмичен ръст ("прилага се в комбинация с типа на разпространение и/или с 14-дневната заболяемост" - пише групата) >50. При този случай се учи присъствено, в училище и се прилагат гореописаните мерки. При повече от двама отсъстващи ученика в една паралелка или в две и повече училището трябва да информира РЗИ. Ако отсъстват 20% и повече (не се уточнява колко повече) от учениците в паралелка, тя минава на неприсъствено обучение. Ако отсъстват 15% и повече от всички ученици по медицински причини, свързани с появата на симптоми на COVID-19, цялото училище преминава към неприсъствен режим;

- червената зона означава "повсеместно разпространение – големи огнища, които се сливат; много регистрирани случаи/oгнища, които НЕ могат да бъдат свързани с добре характеризирани предишни огнища/вериги на предаване. Устойчиво предаване на инфекцията в населеното място. Увеличават се хоспитализациите, увеличават се смъртните случаи". Колко на брой/процент трябва...

 

Виж цялата новина тук: OFFnews

Автор: Александра Маркарян

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: