Новини


5Мар2024

Новите конкурси за училищни директори: визия има, кандидати - не

След повече от едногодишна пауза конкурсите за избор на училищни директори започнаха. Те се провеждат по нови правила, които според Министерството на образованието и науката (МОН) за първи път ще търсят не просто администратори, а лидери на училищата.

В момента начело на над 600 училища - близо една четвърт от всички в страната, са временно изпълняващи длъжността или директори в пенсионна възраст. Министерството обяви конкурси само за част от училищата - 276, а за 33 от тях се оказа, че няма нито един желаещ да заеме ръководната позиция. В тях временно назначените директори ще продължат да работят неизвестно докога.

По закон училищните директори нямат мандати - те заемат поста, докато не пожелаят да го напуснат или да се пенсионират. Могат да бъдат освободени от длъжност, ако два пъти получат най-ниската оценка от атестация. Тези правила са причината да има директори, които ръководят училищата в продължение на десетилетия, като това важи и за някои от временно изпълняващите длъжността.

Изключения правят директорите на държавните училища по изкуствата и културата към Министерството на културата - те имат мандат и ако искат да продължат да ръководят училището, трябва да се явяват периодично на конкурс.

Новите конкурси

Над 450 конкурса бяха прекъснати през лятото на 2022 г., а причината - Върховният административен съд спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училища заради обжалване от директор. Миналата година съдът се произнесе, че не може един от членовете на изборната комисия да бъде представител на образователното министерство, което доведе до ново предложение - експертите в комисията от регионалните управления на образованието (РУО) да се увеличат от двама на трима.

Конкурсът се състои от два кръга - писмена част и събеседване. Първият кръг представлява решаване на тест от 50 въпроса с три опции за отговор, като само един от тях е верен. Всеки въпрос носи една точка, а необходимият минимален брой точки за класиране е 30. На 28 февруари министерството съобщи, че от явилите се 365 кандидати 311 продължават напред, а 54 кандидати не са достигнали минимума точки. Вторият кръг ще започне от 5 март.

Досега изискванията към директорите бяха по-формални - наличие на магистърска степен, поне 5-годишен стаж като учител, добро познаване на нормативната уредба.

Промените са главно във втората част от конкурса и засилването на практическия елемент, като кандидатите ще трябва да решават казуси, пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите. Всеки кандидат ще изтегля два казуса, които ще бъдат представяни от образователното министерство, за да се ограничи субективния елемент. От отговорите им ще се очаква да демонстрират не просто познаване на нормативната уредба, но и прилагането на професионалните компетентности.

Кандидатите трябва да защитят концепцията си за развитието на училището и да отговарят на допълнителни въпроси на комисията. Конкурсът ще бъде и записван, за да се осигури неговото обективно провеждане, обещава министерството.

От администратори във визионери

"Искаме да адаптираме конкурсите към изискванията на новото време. Директорът вече не трябва да бъде един успешен администратор, а истински образователен лидер, който не само да се адаптира към променящия се свят, но и да е иноватор и визионер", заяви образователният министър Галин Цоков в края на миналата година.

Асен Александров, директор на 51 Средно училище "Елисавета Багряна" и председател на Сдружението на директорите в средното образование, коментира пред "Дневник", че се е явявал два пъти на конкурс за директор и че основното, което проверява комисията, са познанията на кандидата за нормативната база и способността му да възпроизведе част от нея.

"В реалната работа на директора не му се налага да помни всичко наизуст или да пише заповед за 15 минути, винаги може да се направи справка", казва директорът.

Александров смята промяната във философията на министерството за търсене на подходящ кандидат за директор като много добра. "Трябва да видим какви казуси ще се зададат на кандидатите и дали намерението е въплътено в подходящ формат на изпита", добавя Александров.

По думите на Гергана Ефремова, експерт в "Заедно в час", промените в наредбата са стъпка в правилната посока. Добавя, че конкурсите вече ще оценяват знанията и уменията на всеки кандидат да се справя с конкретни задачи и ще проверяват техните компетентности:

  • способност за търсене на решения за проблеми
  • мотивация за заеманата длъжност
  • способност за работа в екип
  • комуникационни умения.

"Тепърва ще видим доколко наистина е избегната административноправната рамка, която беше заложена в предишните конкурси", коментира експертът.

В комисиите - мнозинство от регионалните управления

В комисията за провеждане на конкурса вече участват трима представители на съответното регионално управление на образованието (РУО), определени от началника на институцията, представител на общинската администрация, определена от кмета на общината, както и член на обществения съвет в училището.

Според Ефремова промяната в членовете на комисията дава превес на влиянието на регионалните управления на образованието въпреки предложенията на редица заинтересовани страни до министерството в комисията да бъде включен представител на педагогическия екип на съответното училище.

Според Александров пък увеличаването на експертите от регионалното управление няма да доведе до съществена разлика. "Регионалните управления са поделение на министерството, дали ще са двама от РУО и един от просветното министерство, не мисля, че това би променило съществено правилата". Той обаче отчита като слабост именно липсата на представител на педагогическия колектив в комисията. По думите му няма как комисията, която организира конкурсите на 20-30 училища, да бъде запозната със спецификите на всяко едно училище - организационната култура, традициите. Това познание имат учителите, които работят в съответното училище, затова според Александров дори и да няма право на глас, представителят на педагогическия колектив може да консултира комисията.

Над 30 училища без кандидат-директор

В тези училища ще продължат да работят временно изпълняващите длъжността. Ефремова обяснява, че обикновено сроковете в техните трудови договори са или до завръщане на титуляра, или до обявяването на конкурс. Никъде обаче не е регламентиран срокът, в който трябва да се обяви конкурс.

"Докога временно изпълняващият длъжността директор ще ръководи училището, никой не може да каже със сигурност", казва Ефремова.

По преценка на началника на РУО временно изпълняващите длъжността директор могат да продължават да заемат поста в зависимост от...

 

Виж цялата новина тук: Дневник

Автор: Стефани Зорова

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: