Новини


13Авг2020

Нови дисциплини и повече часове за подготвката на бъдещите учители

Бъдещите учители да изучават нови дисциплини, както и въвеждане на по-голям брой академични часове по някои от изучаваните досега. Това предвижда проект за промени в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Измененията предвиждат въвеждане на основна специализираща дисциплина за различните категории учители с минимален хорариум от 45 часа. За подготвящите се за детски учители дисциплината е „Предучилищна педагогика“, за началните учители - „Начална училищна педагогика“, за тези в прогимназиален и гимназиален етап - задължително подготовка по „Компетентностен подход и иновации в образованието“, а бъдещите ресурсните учители ще трябва да изучават „Педагогика на специалните потребности“.

Студентите, които се подготвят да преподават различни предмети, ще изучават дисциплината „Методики на обучението по…“, с общ минимален хорариум 120 часа за предучилищното и 170 часа за началното училищно образование вместо досегашните 90 часа. Мотивът за тази промяна е да се гарантира по-голямо качество на подготовката на бъдещите предучилищни и начални учители. Същото важи и за студентите, които се обучават за придобиване на квалификация „учител по ...“ два или повече учебни предмети и „ресурсен учител“. Те ще изучават дисциплината...

 

Виж цялата новина тук: Труд

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: