Новини


20Сеп2021

Допълнителна матура по български за учениците, които изучават предмета като профилиран

Допълнителен държавен зрелостен изпит по български език и литература ще могат да положат по желание зрелостниците, които във втория гимназиален етап са изучавали предмета като профилирана подготовка. В този случай ДЗИ включва учебно съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет. Тестът съдържа 31 задачи, сред които 15 с избираем отговор; 10 с кратък свободен отговор; 5 с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст. Задачите проверяват конкретни компетентности, а литературните въпроси ще се формулират върху невключени в учебните програми художествени текстове. Като примерна тема за създаване на съчинение или есе, е посочена „Господарят и Робът“, формулирана върху дадени откъси от „Фермата на животните“ на Оруел и от „Хляб и зрелища“ на Смирненски. Допуска се интерпретативният текст да се основава и на други произведения, съотнесени към темата.

Това става ясно от публикуваните от МОН примерни задачи по новия формат на държавните зрелостни изпити през 2022 г., който ще покаже какво е научил първият випуск по новите учебни програми.

В изпитния вариант на задължителната матура по български език и литература (общообразователна подготовка) ще бъдат включени по-малко задачи с избираем отговор. В същото време се увеличават упражненията, които проверяват умението на зрелостниците да извличат и обработват информация.

Задължителният ДЗИ по български език и литература отново ще включва 41 задачи, сред които 22 с избираем отговор; 16 с кратък свободен отговор; 2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на текст от 4-5 изречения) и 1 задача за създаване на аргументативен текст.

Задачите със свободен отговор пък вече са два вида – с кратък и дълъг. Те ще проверяват дали зрелостникът не просто разпознава литературни похвати, тропи и фигури, но и умее да обяснява значението им за специфични интерпретации на някоя от посочените теми в художествени творби.

В задачите с разширен свободен отговор, които носят най-много точки, могат да бъдат включени диаграми, от които 12-класниците трябва да успеят да извлекат необходимата информация, за да се справят с въпросите към нея.

В примерния вариант на МОН от учениците се изисква с 4-5 изречения да съпоставят интерпретациите на темата за любовта във „Во стаичката пръска аромат“ на Пенчо Славейков и „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов.

С новия формат на матурите интерпретативното съчинение и есето ще бъдат по две различни...

 

Виж цялата новина тук: У4а в Пловдив

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: