Новини


29Юли2021

Децата ще учат двойно повече през лятото за наваксване

МОН предлага часовете за допълнителна работа на малчуганите от предучилищна възраст да се увеличат от 20 на 40 часа

 

До 40 астрономически часа ще може да трае допълнителното обучение в неучебно време за децата в предучилищна възраст. Конкретната продължителност ще се съобразява с потребностите на отделното дете по преценка на учителите в детската градина. Това предлагат от МОН с промяна в Наредбата за приобщаващото образование.

В момента предвидените допълнителни часове са двойно по-малко. Увеличението се налага основно заради пропуски по време на обучението в електронна среда, уточняват от ведомството.

Допълнителното обучение трябва да се провежда индивидуално или в групи от максимум 10 деца и да бъде доколкото е възможно присъствено при спазване на предписаните противоепидемични мерки, без да се допуска струпване на деца и учители. Във всеки астрономически час ще се провеждат по две допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

"Целта е да се осигури възможност на децата да усвоят и да усъвършенстват уменията си за общуване на български език. По този начин ще се предотврати възникването на затруднения, които често са причина за отпадане от образователната система на децата, за които българският език не е майчин. Промяната ще даде възможност на учителите да планират продължителността на тази дейност в съответствие с потребностите на отделното дете от допълнително обучение по български език през неучебното време", казват от МОН.

В мотивите към промяната от МОН признават, че затварянето на образователните институции през пандемията се е отразило върху емоционалното и социалното развитие на децата и учениците. "Това наложи да бъдат направени изменения Наредбата за приобщаващото образование, като беше предвидено увеличаване на броя на часовете за...

 

Виж цялата новина тук: СЕГА

Автор: Силвия Георгиева

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: