ЦеноразписКъм проблема за режисурата. Българският театър между двете световни  войни
Автори: Виолета Дечева
Печатен
цена: 5.00 лв.
Социология на отклоняващото се поведение
Автори: Георги Фотев
Печатен
цена: 12.00 лв.
50 класици. Археология
Автори: Волфганг Корн
Печатен
цена: 25.00 лв.
Православието и комунизмът в България: 1944-1960 г.
Автори: Стефан Чурешки
Печатен
цена: 5.90 лв.
Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието
Автори: Иван Димитров
Печатен
цена: 12.90 лв.
Египет
Автори: Николай Генов
Печатен
цена: 6.90 лв.
Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопопмузиката
Автори: Розмари Стателова
Печатен
цена: 4.00 лв.
Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на XIX и началото на ХХ в.
Автори: Кольо Коев
Печатен
цена: 6.00 лв.
Възрожденските значения на националното име
Автори: Десислава Лилова
Печатен
цена: 4.50 лв.
Културната интимност, социална поетика в националната държава
Автори: Майкъл Хърцфелд
Печатен
цена: 11.90 лв.
Алеко Константинов. Биография на четенето
Автори: Инна Пелева
Печатен
цена: 6.90 лв.
Проблематичният реализъм
Автори: Милена Кирова
Печатен
цена: 5.90 лв.
Български интертекстове
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 5.90 лв.
Рисуването - някои методически и творчески процеси в българската държавна художествена академия - София
Автори: Александър Станев
Печатен
цена: 29.00 лв.


Открий ни в: