ЦеноразписФолклорни измерения на християнството
Автори: Албена Георгиева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Антологии и канон: антологийни модели на българската литература
Автори: Биляна Курташева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Архитектоника на театралността
Автори: Ивайло Александров
Печатен
цена: 10.00 лв.
Деца на по-малки богове
Автори: Инна Пелева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Българският и чешкият книжовен език през Възраждането
Автори: Борислав Борисов
Печатен
цена: 10.00 лв.
Литературноисторическата реконструкция
Автори: Михаил Неделчев
Печатен
цена: 15.00 лв.
Историография и литература, том II
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 23.00 лв.
Историография и литература, том I
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 22.00 лв.
България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития
Автори: Мария Н. Тодорова
Печатен
цена: 22.00 лв.
Между кръста и меча. Гражданското общество и етнокултурното минало
Автори: Александър Кертин
Печатен
цена: 7.00 лв.
Подвижните Балкани — изследвания на проекта NEXUS (2000—2003)
Автори: Айше Парла, Албена Хранова, Алексан ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация
Автори: Владимир Атанасов
Печатен
цена: 19.00 лв.
Насилието не е решение! Превенция на насилието и конфликтите в училище
Автори: Руперт Херцог
Печатен
цена: 7.90 лв.
The Seven Sins of Chalga. Toward an Anthropology of Ethnopop Music
Автори: Розмари Стателова
Печатен
цена: 7.00 лв.
Атанас Далчев. Критически прочити
Автори: Божидар Кунчев
Печатен
цена: 3.90 лв.


Открий ни в: