НовиниДелегираните бюджети в училищата позволяват голяма гъвкавост при разпределението на средствата в общините. Това е така заради относително по-голямо финансиране на ученик на малките селски училища, които могат да получат до около два пъти повече средства за всеки ученик от големите...

Още

Към края на март 2017 г. 113 400 преподаватели и непедагогически персонал са получили увеличение на заплатите. Повишения са били изплатени в 2438 училища и центрове за подкрепа на личностното развитие, както и в 1522 детски градини. Данните бяха изнесени...

Още

Тази година държавните зрелостни изпити ще бъдат проверявани на компютри в 41 оценителски центрове, разположени в цялата страна. За първи път изпитните работи по всички учебни предмети ще се оценяват дистанционно. Новият начин изцяло ще измести досегашната система на оценяване...

Още

Когато се гласуваше училищният закон в частта му за частното образование, енергията на дебата основно отиде, за да се спори за и против държавните субсидии за частните училища и детски градини. Резултата го знаем - в крайна сметка бяха приети текстове, за които преобладаващо очакванията са да не проработят...

Още

За 10 г. родното образование не е мръднало и крачка напред, напротив - представянето ни по редица показатели, като се почне от предучилищното образование и се стигне до университетското обучение, се влошава. Това показва анализ на...

Още


Открий ни в: