ЦениПримерно годишно тематично разпределение по география и икономика за обучението, организирано в чужбина за 5. – 7. клас
Автори: Стела Дерменджиева, Атанас Дермендж ...
Прикачени ресурси
Знам и мога. Занимания по интереси за 4. клас при целодневна организация на обучението
Автори: Георги Иванов, Адриана Байчева, Вих ...
Печатен
цена: 14.00 лв.
Примерно годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за 4. клас към помагалото „Знам и мога” на издателство „Просвета”
Автори: Георги Иванов, Адриана Байчева, Вих ...
Прикачени ресурси
АБВ ☺ игри за първа възрастова група. Част 1. Есен, Зима (3 – 4 години)
Автори: Десислава Коларска, Лора Спиридонов ...
Печатен
цена: 9.25 лв.
АБВ ☺ игри за първа възрастова група. Част 1. Есен, Зима (3 – 4 години)
Автори: Десислава Коларска, Лора Спиридонов ...
Електронен
цена: 6.00 лв.
АБВ ☺ игри за първа възрастова група. Част 2. Пролет, Лято (3 – 4 години)
Автори: Магдалена Стоянова, Лора Спиридонов ...
Печатен
цена: 9.25 лв.
Азбука на правилата. Помагало за часа на класа за 4. клас
Автори: Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ире ...
Печатен
цена: 5.90 лв.
Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 4. клас
Автори: Евгения Герова
Прикачени ресурси
Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми
Автори: Ани Нанова
Печатен
цена: 49.00 лв.


Открий ни в: