ЦениИсториография и литература, том I
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 22.00 лв.
България, Балканите, светът: идеи, процеси, събития
Автори: Мария Н. Тодорова
Печатен
цена: 22.00 лв.
Между кръста и меча. Гражданското общество и етнокултурното минало
Автори: Александър Кертин
Печатен
цена: 7.00 лв.
Подвижните Балкани — изследвания на проекта NEXUS (2000—2003)
Автори: Айше Парла, Албена Хранова, Алексан ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация
Автори: Владимир Атанасов
Печатен
цена: 19.00 лв.
Насилието не е решение! Превенция на насилието и конфликтите в училище
Автори: Руперт Херцог
Печатен
цена: 7.90 лв.
The Seven Sins of Chalga. Toward an Anthropology of Ethnopop Music
Автори: Розмари Стателова
Печатен
цена: 7.00 лв.
Атанас Далчев. Критически прочити
Автори: Божидар Кунчев
Печатен
цена: 3.90 лв.
Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване
Автори: Ивайло Дичев
Печатен
цена: 14.00 лв.
Историческата драма: траекториите на историята, мита и политиката
Автори: Ромео Попилиев
Печатен
цена: 7.00 лв.
Комиксът на съвременния екран
Автори: Радостина Нейкова
Печатен
цена: 12.00 лв.
50 класици. Архитектурата на XX век
Автори: Кристина Хаберлик
Печатен
цена: 35.00 лв.
Яворов – Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната памет на езика
Автори: Пламен Антов
Печатен
цена: 12.00 лв.
Комуникация, обучение, презентация. Основни знания за училищната общност
Автори: Елизабет Бергер, Хилдегард Фукс
Печатен
цена: 7.90 лв.
Протестантската етика и духът на капитализма
Автори: Макс Вебер
Печатен
цена: 7.90 лв.


Открий ни в: