ЦениОценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси
Автори: Жулиета Савова
Печатен
цена: 12.00 лв.
Византия и византийският свят
Автори: Василка Тъпкова-Заимова, Димитър Ди ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
В периферията на канона. Българските писателки през първата половина на 20. век
Автори: Албена Вачева
Печатен
цена: 17.00 лв.
Иван Динков, представен от Никола Иванов
Автори: Иван Динков, Никола Иванов
Печатен
цена: 12.00 лв.
Георги Димитров. Една критическа биография
Автори: Мона Фосколо
Печатен
цена: 25.00 лв.
Как се мисли Българското възраждане 10 години по-късно. Историографско проучване
Автори: Румен Даскалов
Печатен
цена: 15.00 лв.
Училището (не)любимо... През погледа на психолога
Автори: Росица Иванова
Печатен
цена: 11.00 лв.
Божествената математика.  Тревожната хетероклитност на българския символизъм
Автори: Йордан Ефтимов
Печатен
цена: 10.00 лв.
Фолклорни измерения на християнството
Автори: Албена Георгиева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Антологии и канон: антологийни модели на българската литература
Автори: Биляна Курташева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Архитектоника на театралността
Автори: Ивайло Александров
Печатен
цена: 10.00 лв.
Деца на по-малки богове
Автори: Инна Пелева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Българският и чешкият книжовен език през Възраждането
Автори: Борислав Борисов
Печатен
цена: 10.00 лв.
Литературноисторическата реконструкция
Автори: Михаил Неделчев
Печатен
цена: 15.00 лв.
Историография и литература, том II
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 23.00 лв.


Открий ни в: