Университети


Софийски университет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Технически университет

Университет за национално и световно стопанство

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Нов български университет

Медицински университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Минно-геоложки университет

Лесотехнически университет

Национална академия за театрално и филмово изкуство

Национална художествена академия

Национална музикална академия

Национална спортна академия

Висше строително училище

Военна академия

Академия на Министерство на вътрешните работи

Пловдивски университет

Аграрен университет

Университет по хранителни технологии

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Технически университет – София, филиал Пловдив

Технически университет, Варна

Медицински университет, Варна

Икономически университет, Варна

Варненски свободен университет

Висше военноморско училище

Бургаски свободен университет

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”

Тракийски университет

Русенски университет

Медицински университет, Плевен

Великотърновски университет

Технически университет, Габрово

Американски университет в България

Югозападен университет

Шуменски университет

Стопанска академия

Висше транспортно училище

Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново

Споделете с приятели


Открий ни в: