Новини


12Юни2019

Матура по БЕЛ - последни съвети към учениците

Ето няколко полезни съвета за предстоящия изпит, които са резултат на дългогодишен опит, внимателни наблюдения и добронамерена загриженост за стресираните седмокласници.

1. Деца, постарайте се да сте спокойни в деня на изпита!

Ако треперите като желе на вятър, няма да постигнете по-добри резултати. Мислете си, че отивате да докажете, че не сте проспали пети, шести и седми клас. Преструвайте се, че все едно вие проверявате знанията си, правите го за себе си

2. Важно е да ви приемат в избраното училище, но това не е от съдбовно значение.

По един или друг начин ще намерите своето място в учението и бъдещото си развитие. Може да този път да се окаже заобиколен, но той не е отрязан, така че спокойно.

3. Опитайте се да мислите разумно и логически.

По-голямата част от въпросите са със затворен отговор. Ако не знаете нещо или не сте сигурни, работете по метода на отхвърлянето. Игнорирайте невъзможните отговори и стеснете кръга на възможните.

Нека сега да плъзнем поглед върху целия тест, за да се убедите, че няма нищо сложно.

В началото работите с текст - той може да е свързан с отровните гъби, дивите орхидеи, храносмилателната система на котката, гаранционното обслужване в сервизите. Това няма никакво значение. Служите си само с написаното и забравяте предишния си опит.

Следете само текста, връщайте се към него постоянно. Внимавайте дали в твърденията е казано, че „Пърси Джаксън и боговете на Олимп е фентъзи роман", а в текста пише, че „Пърси Джаксън и боговете на Олимп е поредица от фентъзи романи". Вижте дали питат за „най-високото растение", а не за „едно от най-високите растения". Ако действието се развива в „подножието на хълма", това не значи, че е „на хълма".

Казано с едно изречение - за работата с текста ви е нужно само внимание, не са ви необходими знания нито по български език, нито по литература. Това всъщност е „четене с разбиране", а с него се занимавате още от трети клас, че дори и от по-рано.

Знам, че всички се притеснявате от сложните съчинени, съставни и смесени изречения.

Спокойно, ако сте забравили кои съюзи са съединителни и кои - подчинителни, прочетете пак написаното и се опитайте да разсъждавате дали изреченията са самостойни, или зависят едно от друго. Мислете!

Ако успешно прилагате думата „често" към глагола, той е от несвършен вид. Ако е неприложима - от свършен вид е.

За спреженията използвайте думата лЕтИщА + Я. Мястото на гласната показва кое окончание за кое спрежение се отнася /Е-първо, И-второ, А и Я-трето/.

Когато питат за съставно именно сказуемо, не забравяйте, че под „име" в граматиката разбираме съществително, прилагателно, числително и бройно (аз съм учител, ти си красива, той е първи, ние сме двама).

Когато питат за съставно глаголно сказуемо, достатъчно е да си спомните: започвам да уча, продължавам да уча, завършвам да уча, мога да уча, трябва да уча. Не забравяйте, че се брои за едно сказуемо.

Деятелният и страдателният залог не са трудни.

В единия случай подлогът върши действието - Дърварят отсече бора. В другия случай действието се върши върху подлога - Борът е отсечен от дърваря.

За наклоненията на глагола си спомнете, че са три - изявително, условно и повелително. Когато не сме свидетели на случката, се използват преизказни глаголни форми.

Въпросът с обособените части и вметнатите изрази е лесен за решаване. Оградени са от запетаи, без тях смисълът на изречението не се...

 

Виж цялата новина тук: webcafe

Автор: Силвия Димитрова

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: