Новини


27Окт2016

Как да подготвим четвъртокласника за първите изпити в живота му

Всеки учител и родител на четвъртокласник знае, че тази година предстои сериозно предизвикателство пред тях – първите изпити в живота им. Министерството на образованието и науката прави външно оценяване на знанията и уменията в 4.клас по четири предмета -   български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото (виж по-долу датите на тестовете за учебната 2016/2017 г.). Досега резултатите не оказваха влияние върху годишната оценка на учениците.

От 20 септември 2016 г. влезе в сила нова Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Според документа оценките от изпитите по български език и литература и по математика вече ще бъдат вписвани в удостоверението за завършен начален етап от образованието. Резултатът по математиката може да послужи за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

Форматът на изпитите по БЕЛ и математика се запазва. Тестът по български език и литература ще включва диктовка, текст за четене с разбиране и задачи към него с избираем отговор и със свободен отговор. А по математика - задачи с избираем отговор и задачи с отворен отговор. 

Промяната в правилата превръща външното оценяване в изключително важно. За успешната подготовка на четвъртокласника издателствата „Просвета” и „АзБуки - Просвета” предлагат помагала, разработени от различни авторски колективи и одобрени от МОН. Те съдържат както тренировъчни тестове (по всяка тема през учебната година), така и изпитни тестове (върху целия материал), следващи стриктно формата на реалния изпит.

 

 Български език и литература

21 нови теста по български език и литература за външно оценяване в 4. клас“ на издателство „Просвета“е едно от най-успешните и предпочитани помагала за подготовка по този предмет. Сигурно се питате с какво книжката се отличава от други подобни? Това е първото излязло на пазара помагало,  което бе преработено по последния формат на МОН за националното външно оценяване. Тестовете в него са изградени и подредени така, че да съответстват на предвидените по програма теми. Текстовете за диктовки включват всички изучавани правописни явления в начален етап. Авторите Т. Йотова, М. Ачева и П. Рангелова са включили и въпроси със свободен отговор. На изпита този тип задачи се оценяват с повече точки, защото са по-сложни - проверяват уменията на четвъртокласниците да разбират прочетеното, да мислят задълбочено, да се обосновават. В края на помагалото има и ключове с верните отговори. 

„Тестове по български език и литература за външно оценяване в 4. клас по новия формат”  на П. Рангелова и др. („Просвета”) е друго прекрасно помагало за самоподготовка и самопроверка. То съдържа 4 тренировъчни теста, 6 кратки текста за диктовка и 6 изпитни варианта с художествен или научнопопулярен текст, към който са поставени 11 въпроса с избираем и със свободен отговор.

Книжката „Успешна подготовка за външно оценяване по български език и литература за 4. клас” на  М. Иванова и др. („АзБуки - Просвета”) съдържа текстове за диктовки и за четене с разбиране, 7 тренировъчни теста, разработени в два варианта, и 5 изпитни (с по 11 въпроса). Задачите са подбрани с грижа и внимание към отличното представяне на учениците за националната проверка. Те обхващат целия учебен материал, разнообразни са по вид, форма и сложност, така че спокойно могат да послужат за оценка на знанията.

Математика

Сред най-предпочитаните помагала за външното оценяване по математика е  „Тестове по математика за 4.клас по новия формат“ на издателство „Просвета“ (А. Манова и др.). То съдържа разнообразни варианти на тестови задачи от учебното съдържание за този клас, които проверяват знанията по следните теми: „Естествени числа“, „Събиране и изваждане на естествени числа“, „Умножение и деление на естествени числа с едноцифрено число“ и др.  За всяка от тях има по три варианта с по 19 задачи. В края на помагалото има 10 варианта на тестове за външно оценяване, които включват целия учебен материал за 4.клас.

Учебното помагало „Успешна подготовка за външно оценяване по математика за 4. клас. Тренировъчни и изпитни тестове по новия формат“ (Дора Макавеева и др., „АзБуки-Просвета“) включва 13 теста в два варианта към всяка тема от учебната програма и други 12 примерни теста (отново в два варианта) за външно оценяване. При решаването на задачите от 1 до 16 ученикът трябва да огради един от три предложени отговора, който смята за верен. При задачи 17 и 18 се изисква да запише само отговора, който е получил. Последната задача (19) дава най-пълна представа за начина, по който ученикът работи, тъй като нейното решение трябва да бъде записано подробно и цялостно.

Човекът и обществото

Децата лесно могат да проверят или затвърдят учебния материал по човекът и обществото с помагалата Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и обществото за 4. клас. Тренировъчни и изпитни тестове по новия формат“ (Е.Михайлова и др.) и Тестове по човекът и обществото за външно оценяване в 4. клас.“ (М.Радева и др.). Първата книжка съдържа цялото учебно съдържание в 646 тестови задачи по модела на МОН, а втората - 7 тренировъчни теста в два варианта върху всички теми от програмата и други  6 изпитни теста върху цялото учебно съдържание.

Човекът и природата

За изпита по човекът и природата сред най-предпочитаните помагала е „Тестове по човекът и природата за външно оценяване в 4. клас по новия формат” (Л. Найденова и др.,“Просвета”). Книжката съдържа 12 тренировъчни теста и 9 изпитни с по 19 въпроса и с всички верни отговори. Сборникът  „Успешна подготовка за външно оценяване по човекът и природата за 4. клас по новия формат” (И. Василева и др.,„АзБуки - Просвета”)  предлага 6 тренировъчни теста в два варианта и 5 примерни изпитни.

В  изданието Изпитни тестове за външно оценяване в 4. класпък на едно място са събрани упражнения и тестове по всичките четири предмета, включени във външното оценяване.

 

Подарък от "Просвета"!

Четвъртокласници, проверете своите знания или незнания по четирите предмета от външното оценяване! Издателство „Просвета“ публикува на сайта www.e-uchebnik.bg безплатни тестове по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото. Те са част от изброените по-горе помагала, могат лесно да се изтеглят, а решаването им ще ви помогне да откриете своите пропуски.

 

Дати на изпитите в края на 4. клас:

Български език и литература – 10 май 2017 г.

Математика – 12 май 2017 г.

Човекът и природата – 15 май 2017 г.

Човекът и обществото – 16 май 2017 г.

 

 

Виж цялата новина тук: в. "Животът днес"

Автор: Гергана ПЕТКОВА

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: