Централен информационен център „Просвета”



 
За да се свържете с представител в страната, от ДОПЪЛНИТЕЛНА НАВИГАЦИЯ изберете Вашата област.
 

 


За съдействие по процедура: BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда”

e-mail: nim@prosveta.bg
тел.: 02 923 18 44, 0882 436 898, 0889 309 931



 

гр. София 1618
ул. „Любляна” № 11  (кв. „Овча купел”)
тел.: 02 923 18 45 (46 – 49), 02 923 18 51 (52 – 54)
e-mail: nim@prosveta.bgmarketing@prosveta.bg

Тина Велева-Иванова
Ръководител на отдел „Национална информационна мрежа”

тел.: 02 923 18 44, 0882 436 898
e-mail: tina.veleva@prosveta.bg


Ирена Трасиева
Заместник-ръководител на отдел „Национална информационна мрежа” 

тел.: 02 923 18 52, 0889 309 931
e-mail: irena.trasieva@prosveta.bg


Александрина Беровска
Ръководител направление „Предучилищно образование” 

тел.: 0884 430 832
e-mail: a.berovska@prosveta.bg


Валентина Кадева
Ръководител направление „Начален етап в училищата”

тел.: 02 923 18 51, 0884 110 810
e-mail: valentina.kadeva@prosveta.bg


Нели Попова
Ръководител направление „Прогимназиален етап в училищата”

тел.: 02 923 18 47, 0884 865 611
e-mail: neli.popova@prosveta.bg


Валентин Карамихов
Ръководител направление „Гимназиален етап в училищата”

тел.: 02 923 18 48, 0884 429 830
e-mail: valentin.karamihov@prosveta.bg


Пламен Славчев
Ръководител направление „Чужди езици и български училища в чужбина”

тел.: 02 923 18 54, 0884 110 809
e-mail: plamen.slavchev@prosveta.bg


Мирослава Алексиева
Ръководител направление „Договаряне с клиенти”

тел.: 02 923 18 49, 0884 110 419
e-mail: mira.aleksieva@prosveta.bg


Иво Георгиев
Ръководител направление „Търговска дейност”

тел.: 02 923 18 45, 0886 857 094
e-mail: i.georgiev@prosveta.bg

 

 

 
her latest bloghttps://www.stromleo.de

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: