Информационен център „Просвета” – чужбина


Пламен Славчев
Ръководител направление „Чужди езици и български училища в чужбина”

тел.: 02 923 18 54, 0884 110 809
e-mail: plamen.slavchev@prosveta.bg


Мирослава Алексиева
Ръководител направление „Договаряне с клиенти”

тел.: 02 923 18 49, 0884 110 419
e-mail: mira.aleksieva@prosveta.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Споделете с приятели


Открий ни в: