Новини


29Мар2016

Каравелов замести Робинзон в програмите

Mросветният министър Меглена Кунева подписа новите учебни програми за втори, шести и осми клас и те ще влязат в сила от по-следващата учебна година. Вече е обявен и конкурсът за нови учебници. По тях ще учат децата, които в момента са в четвърта група, в четвърти и шести клас. Кунева удължи срока за обсъждане на тези програми, за да може да бъдат чути всички становища. В резултат на 150-те предложения, получени в МОН, както и на дискусията, която предизвикаха първоначално публикуваните проекти, в тях са настъпили някои изменения.
---
Седем са българските произведения, които ще изучават учениците от шести клас. Общо 93 ще са текстовете на български автори, които ще се учат в рамките на всички учебни години. В окончателния вариант на програмата на шестокласниците се връща "Хубава си, моя горо", която първоначално бе предвидена за изучаване само по музика. Оказа се обаче, че благодарение на това решение Каравелов няма да присъства като автор в нито една от 12-те учебни години. Затова експертите все пак са решили да върнат "Хубава си..." в програмите. Вероятно за да не бъдат претоварвани учениците с много нов материал, се е наложило отпадане на "Робинзон Крузо", който бе включен в първите варианти като ново произведение. А може би това е последица от острата реакция спрямо творбата, тъй като мнозина неправилно бяха разбрали, че той е включен именно за да бъде извадена от програмите "История славянобългарска". Освен Каравелов програмата за шести клас включва също "Отечество любезно" на Вазов, "Косачи" на Елин Пелин, "Художник" на Веселин Ханчев, две глави от "Под игото", "Братчетата на Гаврош" от Смирненски и Йовковия "Серафим". Чуждите автори, които ще се изучават, са Джералд Даръл, Бранислав Нушич, Екзюпери и Марк Твен. Предвидено е обаче времето за нов материал да бъде по-малко за сметка на това за упражнения. Ако учениците са усвоили новите знания и не са им необходими прекалено много упражнения за затвърждаване на наученото, учителят може да подбере и допълнителни творби, с които да заинтригува учениците, включително по тяхно предложение. Променя се и начинът, по който се формира оценката. 60 на сто от нея се формират от текущи изпитвания, 20 - от контролни и класни работи, и 20 на сто - от допълнителни задачи и работа в групи.


Библията в учебника
Децата трябва да поставят Левски и Паисий в контекста на европейските идеи


Учениците в осми клас трябва да могат да поставят Левски и Паисий в контекста на европейските идеи от съответния период. Това е част от програмите по история за осми клас. Те трябва да могат да търсят синхрона между идеите на Просвещението и възгледите на Паисий, както и между тезите на Левски и европейската национална идея.


В рамките на изучаването на Новото време знанията на учениците ще се разпростират и върху САЩ - когато се говори за икономически възход, примерите трябва да бъдат търсени не само на европейска, а и на американска територия. Освен това се търси връзка и с математиката - децата трябва да умеят да боравят със статистически данни от онзи период за промените в икономиката.


По литература се изучават три периода - Античност, Средновековия и Ренесанс. На практика тук проектите на програми са претърпели съвсем малки изменения. Запазва се изучаването на митологията, "Илиада", "Антигона", "Декамерон","Дон Кихот" и "Хамлет". Промени са направени при изучаването на сонета - ще се изучават два сонета на Шекспир, а не на Петрарка, както бе предвидено в началото. В учебните програми влиза и Библията - освен библейския сюжет за грехопадението, ще се учат също откъси от Библията за Исус и Богородица. Времето, отделено за нов материал в осми клас, е 44%. Поради опасенията на учителите, че учениците няма да разберат сложни за възрастта им текстове, е предвидено 36% от времето да бъде за упражнения. Ако осмокласниците са се справили със задължителната литература, в рамките на това време учителите могат да подбират и други текстове от същия период, за да запознаят учениците още по-задълбочено с основните черти на литературата от това време.


Учители отиват на обмен в Милано


Екип от учители от професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н. Хайтов" ще посети Милано по програма "Еразъм". Това става по проект "Усвояване на европейски практики за дуалната система на професионално обучение". Проектът е...

Виж цялата новина тук: "Стандарт"

Автор: Стела Стоянова

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: