Най-добрите помагала за външно оценяване в 4. клас


ВАЖНО:
Всички издания ще намерите в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета“
(виж тук: http://prosveta.bg/kade-moje-da-kupite-uchebnici), където ще получите АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ
за колективни поръчки от 20 и над 20 бройки.
Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарница на адрес www.e-uchebnik.bg.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

21 НОВИ ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС. ПО НОВИЯ ФОРМАТ

Сигурно се питате с какво помагалото се отличава от други подобни, предназначени да подготвят четвъртокласниците за външното оценяване по български език и литература.
Безспорните предимства на изданието се състоят в следното:

• изпитните варианти стриктно следват последния формат на МОН за националното външно оценяване
• тестовете са съдържателно изградени и подредени така, че да съответстват на предвидените по програма теми, което дава възможност с помагалото да се работи през цялата учебната година
• текстовете за диктовки са специално създадени за нуждите на помагалото и съдържат всички изучавани правописни явления в начален етап
• въпросите със свободен отговор са конструирани така, че да проверяват уменията на четвъртокласниците да разбират прочетеното, да мислят задълбочено, да обосновават твърденията си, да правят верни изводи и да дават аргументирани оценки
• критериите за оценка на диктовките са прецизно и детайлно разработени по формата на МОН и могат да се използват като коректен инструмент за измерване на знанията и уменията на учениците
• приложена е скала за превръщане на точките в оценки
• в края на помагалото се съдържат ключове с верните отговори на задачите от всички тестове. 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Помагалото съдържа:
• 4 тренировъчни теста, които включват кратка информация за езиковата единица и тестове върху части на речта, части на изречението, видове изречения;
• 6 кратки текста за диктовка, към които е приложена таблица, включваща думите с правописни особености и правилата, чието усвояване се проверява с нея;
• 6 изпитни варианта, в които е предложен художествен или научно-популярен текст, към който са поставени 11 въпроса с избираем и със свободен отговор;
• верните отговори на всички задачи.

Помагалото дава възможност за:
• практическо прилагане на усвоените знания и умения по български език и литература;
• самоподготовка и самопроверка;
• анализ на пропуските и тяхното отстраняване;
Помагалото гарантира отлична подготовка за външното оценяване и успешно представяне на изпита! 

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ. ТРЕНИРОВЪЧНИ ЗАДАЧИ ЗА 4. КЛАС ПО ФОРМАТА PISA

„Четене с разбиране” ще помогне на четвъртокласниците да се справят с новия изпитен формат на теста за външно оценяване за учебната 2012 – 2013 г., в който основният корпус от задачи е по формата на международното изследване PIRLS.
Помагалото е съобразено с формата на международното изследване PISA и има за цел да подпомогне ранното развитие и усъвършенстване на уменията на учениците от 4. клас за извличане на информация от писмени текстове (карти, таблици, диаграми, схеми).

 

 

 

 

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 4. КЛАС. ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ПО НОВИЯ ФОРМАТ

Помагалото съдържа текстове за диктовки и текстове за четене с разбиране; 7 тренировъчни теста, разработени в два варианта и 5 изпитни варианта, отговарящи на формата, зададен от МОМН. Предложени са верните отговори и критериите за оценяване на диктовките. Има възможност за проверка и самопроверка на знанията, самоподготовка, групова работа и преодоляване на пропуските. Помагалото запознава учениците с новия формат на външното оценяване и ги подготвя за успешно представяне на изпита.

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Помагалото съдържа:
• 12 тренировъчни теста, всеки от които включва по 19 въпроса върху темите „Естествени числа”, „Събиране и изваждане на естествени числа”, „Умножение и деление на естествени числа с едноцифрено число” и „Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число”;
• 10 изпитни теста, разработени по формата на МОН за външно оценяване по математика за учебната 2012/2013 г. Всеки тест съдържа по 16 тестови задачи с избираем отговор и 3 задачи със свободен отговор. Учениците записват само отговора на първите две от задачите със свободен отговор, а на третата е необходимо да дадат пълно и обосновано решение;
• верните отговори на всички задачи.

Помагалото дава възможност за:
• проверка на знанията и уменията на учениците през учебната година;
• контрол и проверка на постигнатите резултати след всяка изучена тема и в края на учебната година;
Помагалото гарантира отлична подготовка за външното оценяване и успешно представяне на изпита! 

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС. ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ

Учебното помагало осигурява целогодишна системна подготовка на учениците за външно оценяване с тестовете по формата на МОН.

Помагалото съдържа:
• 13 тренировъчни теста по новия формат в два варианта към всяка тема от учебната програма за упражнение през годината;
• 12 примерни теста за външно оценяване в два варианта;
• отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „АзБуки – Просвета”:
• се упражнявате системно през цялата година;
• решавате последователно тестове върху темите от учебната програма;
• следите напредъка си с помощта на отговорите и попълвате пропуските;
• преговаряте и затвърдявате наученото;
• ще се представите отлично на изпита за външно оценяване в края на 4. клас. 

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ТЕСТОВЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС. ПО НОВИЯ ФОРМАТ

Помагалото съдържа:
• 7 тренировъчни теста в два варианта върху всички теми от програмата;
• 6 изпитни теста върху цялото учебно съдържание, всеки от които се състои от 19 задачи: 16 с избираем отговор и 3 с отворен отговор;
• верните отговори на всички задачи.

Помагалото дава възможност за:
• самостоятелни упражнения на ученика;
• текущ контрол от страна на учителя;
• затвърдяване и преговор преди изпита;
• проверка и контрол от страна на родителя.

Осигурява на четвъртокласниците:
• ефективна подготовка за външното оценяване;
• отлично представяне на изпита. 

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ЗА 4. КЛАС. ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ПО НОВИЯ ФОРМАТ

Цялото учебно съдържание в 646 тестови задачи по модела на МОН!
• 14 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината;
• 6 изпитни теста за затвърдяване и подготовка за външното оценяване;
• нов формат на тестовете: 16 задачи с избираем и 3 с отворен отговор.

С тестовете на „АзБуки – Просвета”:
• решавате последователно тестовете върху разделите от учебника;
• следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските;
• преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти;
• ще се представите отлично на изпита за външно оценяване.

 

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ТЕСТОВЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Помагалото съдържа:
• 12 тренировъчни теста, в които са включени и въпроси със свободни отговори върху темите от учебното съдържание;
• 9 изпитни теста, разработени в съответствие с новия изпитен формат на МОМН от 2012/2013 г. за външно оценяване в 4. клас, включващи по 16 въпроса с избираем отговор и 3 със свободен отговор;
• верните отговори на всички задачи.

Помагалото дава възможност за:
• контрол и самоконтрол на постигнатото усвояване на знанията след всяка тема и в края на учебната година;
• анализиране на грешките и пропуските и възможност за индивидуален подход за всеки ученик;
• проверка на усвоените умения на учениците за творческо прилагане на знанията;
• запознаване с новия изпитен формат от 2012/2013 г. по човекът и природата в 4. клас.

Помагалото гарантира отлична подготовка за външното оценяване и успешно представяне на изпита! 

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС.
ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ПО НОВИЯ ФОРМАТ

Учебното помагало осигурява целогодишна системна подготовка на учениците за външно оценяване с тестовете по формата на МОН.
Помагалото съдържа:
• 6 тренировъчни теста в два варианта в съответствие с темите от учебната програма за подготовка през цялата учебна година;
• 5 примерни изпитни теста за затвърдяване на знанията и подготовка по новия формат за външно оценяване;
• отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „АзБуки – Просвета”:
• се упражнявате целенасочено през цялата учебна година;
• решавате последователно тестовете върху учебния материал;
• следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските;
• затвърдявате наученото с помощта на изпитните тестове по формата от 2012/2013 г.;
• ще се представите отлично на изпита за външно оценяване. 

ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 4. КЛАС

Предложените осем тестови варианта за национално външно оценяване в 4. клас осигуряват възможност на учениците за упражняване и обобщаване на знанията им по български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата. Обхващат въпроси по темите от цялата учебна програма и улесняват преговора и самостоятелната подготовка на четвъртокласниците.
Изпитните варианти включват текст, дидактически задачи, самостоятелни упражнения, тестови въпроси с отворен и избираем отговор в зависимост от спецификата на учебния предмет.
Учебното помагало осигурява ползотворна подготовка на четвъртокласниците за националното външно оценяване. 

 

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: