Най-добрите помагала за матура


ВАЖНО:
Всички издания ще намерите в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета“ (виж тук: http://prosveta.bg/kade-moje-da-kupite-uchebnici), където ще получите АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ за колективни поръчки от 20 и над 20 бройки.  Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарница на адрес www.e-uchebnik.bg.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

18 НОВИ ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА МАТУРА

Сборникът съдържа 18 теста, които са съставени изцяло по модела на тестовете за държавни зрелостни изпити по български език и литература от 2014 и 2015 година, което позволява на зрелостниците да добият пълна и точна представа за формата на изпитния тест за матура.

Подредбата и съдържанието на тестовите варианти дават възможност сборникът да се използва в процеса на обучението и подготовката за матура и в 11., и в 12. клас.
В девет от тестовете задачите по литература са свързани с творчеството на един отделен автор от включените в учебно-изпитната програма, а в три от вариантите са комбинирани по двама автори. Последните 6 теста са обобщаващи и позволяват зрелостниците обективно да проверят своята готовност за матурата по български език и литература.

 

 

МАТУРАТА ПО ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ ЗА 11./12. КЛАС

Помагалото улеснява подготовката за зрелостния изпит по литература, като дава възможност на учениците:

 • да запомнят лесно литературните факти
 • да извършват успешно анализи и обобщения
 • да направят качествен и бърз основен преговор преди матурата върху творчеството на всички автори и творби, включени в изпитната програма
 • Да се подготвят целенасочено – информацията в таблиците е съобразена с вида въпроси, които се съдържат в тестовата част на матурата за:

   – автора и неговите произведения – заглавие, подзаглавие, епиграф
   – жанра на творбите
   – разпознаване на определена творба по цитат
   – съдържанието на творбите
   – героите и ключовите образи от творбите
   – разпознаване на фигури и тропи
   – посланията на творбата

 • да създават собствен аргументативен текст – информацията за всеки автор е представена в една страница по модела: Епоха; Литературен период; За какво говори творчеството на автора?; Как говори?; Какво казва?


ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (в три части)

Поредицата е предназначена за:

 • зрелостници и кандидат-студенти
 • ученици в 11. и 12. клас

Първа и втора част съдържат:

 • творчески портрет на всеки автор, изучаван съответно в 11. и 12. клас;
 • анализ на всяко отделно произведение
 • речник на литературните термини, необходими за матурата
 • въпроси и задачи към отделните текстове
 • тест за самооценка към всеки автор
 • библиография, необходима за самоподготовката

Третата част съдържа:

 • 10 примерни теста, конструирани по изпитния модел на МОН.
 • Проверяват се знанията за текст, правопис и пунктуация, езикова култура и по българска литература.
 • Текстове за анализ и за съставяне на коментар.
 • Отговори за самопроверка и преодоляване на пропуските.


МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Помагалото съдържа 6 примерни теста, съобразени с учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература. С част от задачите във всеки тест се проверяват уменията за възприемане на информация от текст, с друга част се установява степента на владеене на езиковите норми – правописна, пунктуационна, лексикална. Литературната подготовка – познаването на автори, произведения и литературнотеоретични понятия, заложени в програмите по литература, се установява с 15 задачи. С две от задачите се цели да се проверят уменията за съставяне на текст – резюме и коментар на художествено произведение.
Учебното помагало ще бъде в помощ на всички онези, които желаят да се представят отлично на предстоящите държавни зрелостни изпити по български език и литература.

 

 

МАТЕМАТИКА

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. МАТЕМАТИКА

Помагалото съдържа 25 примерни теми, съобразени с учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по математика. Всяка тема съдържа тестови задачи с избираем отговор, тестови задачи със свободен отговор и такива, на които е необходимо да се изложи пълното решение. Включени са темите, давани през 2003 и 2007 г., решенията на задачите в тях, както и критериите за определяне на броя на точките, които се получават за всяка вярна стъпка в процеса на решаване на конкретна задача от темата. Авторите са представили полезни препоръки и съвети при решаването на тестови задачи с избираем отговор. С решенията на голяма част на задачите от третия вид те припомнят основни идеи и методи, застъпени в училищния курс по математика. Учебното помагало ще бъде в помощ на всички онези, които желаят да се представят отлично на предстоящите държавни зрелостни изпити по математика.

 

За авторите: проф. Запрян Запрянов – СУ „Св. Климент Охридски” гл. ас. д-р Юлия Нинова – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски” гл. ас. Диана Раковска – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски” Снежинка Матакиева – учителка по математика Иван Миронов - учител по математика.

 

ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО МАТЕМАТИКА

Книгата е съобразена с формата на държавния зрелостен изпит по математика.

Съдържа:

 • 12 теми, в началото на всяка от които е даден минимален обем теоретични знания – определения, теореми и формули, примерни задачи с техните решения, а в края – тест за упражнение, който съдържа тестови задачи с избираем и отворен отговор. Дадени са упътвания и решения на избрани задачи от теста.
 • Условията и решенията на всички задачи, давани на изпита през предходни години.
 • Условията на всички задачи и решенията на задачите от 21. до 28., давани през месец септември като втори държавен зрелостен изпит по математика. - Допълнителни задачи по комбинаторика и вероятности.

Помагалото може да бъде в помощ както на учителите, които желаят да осигурят сериозна подготовка на своите ученици, така и на учениците, на които предстои явяване на държавен зрелостен изпит по математика.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

100% УСПЕХ! МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Тази книга е вашият шанс за успех!
Искате ли да проверите знанията си по английски език?
Искате ли да се подготвите отлично за матурата?
Ако отговорът е да, то тогава на ваше разположение е този сборник, който предлага:

 • пет варианта на зрелостен изпит по английски език, съобразени с актуалния формат на МОН;
 • задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане, както и знанията по граматика и лексика;
 • текстове, разработени на базата на оригинални съвременни четива с интересна и актуална тематика;
 • стратегии и практически препоръки за успешно представяне на матурата;
 • аудиодиск със записи на текстовете за слушане;
 • ключ с отговорите на упражненията, за да можете да се подготвите самостоятелно.

Отлично представяне и 100% успех на матурата!

 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Помагалото съдържа пет примерни изпитни варианта за проверка на знанията и уменията по английски език, изцяло съобразени с формата на зрелостния изпит по програмата на МОН.

Помагалото предлага:
• текстове и задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане, както и знанията по граматика и лексика
• стратегии и практически препоръки за успешно представяне на изпита
• отговори на упражненията, което дава възможност за самопроверка
• един аудиодиск със записи на текстовете за слушане.

 

 

 

ЕСЕ ЗА ШЕСТИЦА. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

По достъпен начин помагалото представя и тренира техниките на писане на есе според изискванията на различни изпитни формати − матурата по английски език, SUATEFL, TOEFL, Cambridge и др. Освен упражнения за развиване на мисълта, изказа и уменията за аргументация и структуриране на текст, помагалото предлага автентични ученически и студентски есета, придружени с рецензии, мотивиращи тяхната оценка.


НЕМСКИ ЕЗИК

10 ИЗПИТНИ ВАРИАНТА ЗА ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "НАЙ-ДОБРИТЕ ДЕСЕТ. ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ"

Помагалото предлага десет комплексни теста за зрелостен изпит по немски език, които осигуряват оптимална подготовка през учебната година. Създадено е от изявени учители от цялата страна, участвали в национален конкурс на издателство „Просвета” под наслов „Най-добрите десет. От учители за учители”. Развива всички необходими умения за успешно полагане на матура по немски език. В помагалото са включени актуални автентични текстове за четене, упражнения за слушане с разбиране и разнообразни граматични и лексикални задачи. Помагалото съдържа подробни отговори на изпитните задачи, което го прави полезно за самостоятелна подготовка.

 

 

 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. НЕМСКИ ЕЗИК

Помагалото „Матура за отличен” включва:

• примерни изпитни варианти за проверка на знанията и уменията по писмен немски език, съобразени с формата на зрелостния изпит по програмата на МОН
• текстове и задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане и знанията по граматика и лексика
• стратегии и практически препоръки за успешно представяне на изпита
• отговори на упражненията и възможност за самопроверка
• аудиодиск със записи на текстовете за слушане

 

 

 

РУСКИ ЕЗИК

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. РУСКИ ЕЗИК

Този сборник съдържа:

 • примерни изпитни варианти за проверка на знанията и уменията по писмен руски език, съобразени с формата на зрелостния изпит по програмата на МОН
 • текстове и задачи, които проверяват уменията слушане, четене, писане, както и знанията по граматика и лексика
 • стратегии и практически препоръки за успешно справяне със задачата Създаване на писмен текст (есе)
 • отговори на упражненията и възможност за самопроверка
ФРЕНСКИ ЕЗИК

100% УСПЕХ. МАТУРА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

Сборникът съдържа примерни варианти на модела на държавен зрелостен изпит, определен от МОНМ.
Тестовете са разработени на базата на разнообразни съвременни четива с интересна и актуална тематика.
Помагалото дава възможност на зрелостниците:

 • да проверят знанията си по лексика и граматика на френския език;
 • да открият пропуските си;
 • да усъвършенстват уменията си за разбиране и изразяване на чуждия език.

Работата със сборника гарантира постигане на 100% успех на матурата!

 

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Настоящото издание е преработено и актуализирано съобразно новата учебно-изпитна програма на МОМН за държавен зрелостен изпит.

Помагалото включва общо 624 задачи, обособени в 16 примерни варианта, които обхващат цялото учебно съдържание в програмата. Всички варианти са разработени по матрицата на зрелостния изпит. Осем тренировъчни варианта, структурирани на хронологичен принцип, са посветени на българската история. Темите от съвременната световна история са обхванати в два варианта. За завършващия етап на подготовката са предназначени шест варианта, които възпроизвеждат изцяло изпитния формат, т.е. комбинират задачи от българската и световната история.

Помагалото осигурява на зрелостниците важни предимства:

• да се запознаят с изискванията и критериите за оценяване
• да се готвят системно и последователно през цялата учебна година
• да проверяват своевременно знанията и да отстраняват пропуските си
• да усвояват по-ефективно и трайно материала посредством отговорите

Авторите Пенка Стоянова и Пенка Костадинова са учители по история със солиден опит в преподаването и разработването на учебни помагала с тестови задачи.

 

100% УСПЕХ. МАТУРА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сборникът съдържа пет теста по актуалния формат на МОН, разработени от компетентни учители. Той предлага пет важни предимства. Указанията за решаване на всички типове задачи ще помогнат зрелостниците да се ориентират във възможните трудности и уловки. Чрез анотираните отговори на всички задачи те могат да преговорят и да осмислят материала, да открият пропуските си и да ги отстранят. Листът за отговори, в който попълват всеки тест при самоподготовката, ги доближава максимално до реалните условия на изпита. Скалата за отговори и точките на всички задачи дават възможност всеки ученик веднага да се самооцени. Сборникът съдържа и пет развити отговора на исторически въпрос, които задават модел и допринасят за овладяването на умение за създаване на този вид писмена работа.
С новия сборник учениците могат да се подготвят отлично и да се явят уверени и спокойни на матурата.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

БЪРЗА И ЛЕСНА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Единственото помагало, в което са отразени последните промени в учебно-изпитната програма на ДЗИ по география и икономика е с оптимален обем и достъпен език. Книгата дава възможност на зрелостниците за кратко време:

• да преговорят чрез тестове учебния материал от география на света
• да научат най-важното от темите от география на България (вкл. шестте статистически района)
• да проверят чрез тест знанията си след всяка тема от география на България
• да тренират практическите си умения за работа с географска карта
• да попълнят изпитен вариант и да се самооценят.

 
 
 
 

ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА. I ЧАСТ ТЕСТОВЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Учебното помагало е одобрено със заповед РД № 09–240/06.03.2012 г. на министъра на образ

ованието, младежта и науката.
Преработеното издание на учебното помагало има за цел да даде задълбочена подготовка по география и икономика на зрелостниците и кандидат-студентите. Цялата учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит е обхваната в:

 • над 1000 тестови задачи с избираем и свободен отговор;
 • над 50 практически картографски и графични задачи.

С помощта на 36 теста зрелостниците може да проверят знанията си по отделните теми от „География на света” и  „География на България” (вкл. шестте статистически района).

Зрелостниците имат възможност да проследят напредъка си и да се самооценят чрез 5-те примерни изпитни варианта. Полезни за подготовката са включените в помагалото:

 • анализ на писмена разработка на зрелостник;
 • информация за параметрите, по които се провежда държавният зрелостен изпит – формат, времетраене, точкова система на отделните компоненти, скала за оценяване.

Помагалото е ценен ресурс за учителите при затвърдяване, обобщаване и проверка на знанията и уменията на учениците в 9., 10., 11. и 12. клас в областта на природната и социално-икономическата география на България и света.

 

ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, II ЧАСТ. ТЕМИ ЗА ПИСМЕНА РАЗРАБОТКА

Книгата е предназначена за:

 • зрелостници;
 • кандидат-студенти;
 • ученици от 10-12 клас.

Съдържа 40 теми за писмени разработки, които са:

 • съобразени с учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по география и икономика;
 • включени в конспекта за кандидатстудентски изпит по география на България във висшите училища.

Авторите на книгата имат дългогодишен опит в подготовката на материалите на Министерството на образованието, младежта и науката за държавния зрелостен изпит по география и икономика. Темите са достъпни за възприемане и съдържат актуална статистическа информация.

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ. РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ И ФАРМАЦИЯ

Сборникът по химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация:

• съдържа 138 решени задачи по обща и неорганична химия и 56 решени задачи по органична химия;
• подготвя кандидат-студентите за отлично представяне на конкурсния изпит, а гимназистите – за успешно класиране на олимпиади и състезания по химия;
• стимулира мисловни умения на високо ниво, като: проектиране на подходи за решаване на задачи; критично мислене; анализиране и оценяване на резултати;
• показва широкоспектърното приложение на химията чрез различни по вид и структура задачи.
 
 
 
 
 

ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ХИМИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ

С помагалото кандидат-студентите:

 • усвояват темите от програмите по химия за конкурсните изпити във висшите медицинските училища и в университетите в страната;

 • прилагат с лекота законите, зависимостите и величините и систематизират свойствата на веществата при решаването на задачите по химия на конкурсния изпит;

 • затвърждават и надграждат знанията, уменията и компетентностите си, необходими за изпитите по химия;

 • представят се отлично на кандидат-студентските изпити по химия.

 


ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Съдържа всички теми от конспекта за държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, указанията на МОМН за провеждане на изпита и скалата за оценяване на резултатите.
 • Систематизира, обобщава и затвърдява необходимите знания, умения и компетентности чрез схеми, графики, таблици и илюстрации и осигурява на зрелостниците отлично представяне на матурата.
 • Запознава кандидат-студентите по медицина, стоматология, фармация и химия с основните знания и умения, които трябва да притежават, и улеснява подготовката им за изпита в университета.
 • Подпомага самостоятелната работа на учениците от 8., 9. и 10. клас, които могат да го използват и като ръководство за задължителна подготовка.МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Готови ли сте за матура? Проверете знанията си по химия и опазване на околната среда и се подгответе за държавния зрелостен изпит. Издателство „Просвета” ви предлага помагало, което включва:

 • учебно-изпитната програма за зрелостния изпит по химия и опазване на околната среда

 • въпроси и задачи по отделните теми от програмата, както и основните представи и понятия по всяка тема

 • примерни изпитни варианти за проверка на знанията и уменията, съобразени с формата на зрелостния изпит по програмата на МОН

 • отговори и решения на въпросите и задачите, което ще ви даде възможност за самостоятелна работа

Помагалото може да се ползва и за подготовка на кандидатстудентски изпит по химия и опазване на околната среда.

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

МАТУРАТА ПО БИОЛОГИЯ - ЖЕЛАНА И УСПЕШНА

Учебното помагало съдържа:

- програма и стратегия на подготовка за матурата по биология и здравно образование;

- алгоритми за решаване на основните типове и видове задачи;

- тематични тестове по учебно-изпитната програма по форма̀та на матурата;

- пробни тестове.

Помагалото е предназначено:

за ученици при самостоятелната им подготовка за матура

за учители при организиране и провеждане на подготовката на зрелостниците.


100 % УСПЕХ. МАТУРА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Книгата подготвя за матурата по биология и здравно образование, като създава условия, максимално близки до истинския зрелостен изпит.

Съдържа учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, указанията за работа с изпитните тестове и 10 теста с 500 авторски задачи, напълно съответстващи на изпитния формат. След всеки тест има лист за отговори, в който ученикът отбелязва верния отговор, и свитък за свободни отговори, на каквито се пише по време на матурата. В края на книгата са посочени отговорите на тестовете и скала за преобразуване на получените точки в оценка.

Помагалото не само помага на зрелостниците да се подготвят отлично за държавния зрелостен изпит, но и да се запознаят с реалната атмосфера, при която той протича. Това ги прави уверени и спокойни на изпита и им гарантира 100 % успех!

 

ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Помагалото ще бъде ценен помощник при самостоятелната подготовка на:

 • зрелостниците от 12. клас за успешното представяне на Държавния зрелостен изпит по биология и здравно образование;
 • гимназистите от 9. и 10. клас в процеса на обучение по биология и здравно образование;
 • кандидат-студентите за успешното им представяне на изпитите по биология.

Помагалото:

 • съдържа 10 раздела със систематизирани знания в табличен и схематичен вид;
 • представя темите с кратък, ясен и достъпен за възприемане текст, богато илюстрирани с фигури, които подпомагат усвояването на знанията;
 • развива знанията и уменията, които се изискват и оценяват при Държавния зрелостен изпит по биология и здравно образование, съгласно указанията на МОН;
 • включва указанията на МОН за провеждане и оценяване на резултатите от Държавния зрелостен изпит по биология и здравно образование.


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Помагалото съдържа четири теста за държавен зрелостен изпит по физика и астрономия. Всеки тест съдържа задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор, на които е необходимо да се изложи пълното решение. Включени са и учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит, както и примерният изпитен вариант за държавен зрелостен изпит.

Авторите предлагат отговори на всички тестове, включително и на примерния. На задачите със свободен отговор са дадени решенията и указания за оценяването им. Препоръките и съветите при решаването на тестови задачи с избираем отговор ще помогнат на учениците да се справят успешно с предстоящия зрелостен изпит. Учебното помагало дава на зрелостниците онези знания и увереност, които са необходими, за да отговорят за ОТЛИЧЕН на матурата.ВСИЧКО ЗА МАТУРАТА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Книгата е предназначена за:

 • зрелостници и кандидат-студенти;
 • ученици от 9. – 12. клас.

Книгата съдържа 19 теми, обхващащи задължителното учебно съдържание по физика и астрономия, включени в програмата за държавен зрелостен изпит. Всяка тема:

 • започва с кратко теоретично въведение, съдържащо основни понятия, определения, закони и съотношения;
 • включва примери, обхващащи основните типове тестови задачи заедно с методически указания за решаването им.

Особено внимание е обърнато на анализа на графични данни и на причините за често допусканите грешки от учениците.

 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ". ФИЛОСОФСКА КНИГА ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

Учебната книга гарантира на зрелостника отлично представяне на матурата. Съдържанието й следва новата изпитна програма на МОН по предметен цикъл „Философия". В нея зрелостникът ще намери всички елементи на изпита:

- Тестови задачи с избираем отговор

- Тестови задачи със свободен отговор

В помагалото освен конкретни задачи са поместени и кратки оригинални текстове за анализ от емблематични за философската традиция автори като Платон, Рене Декарт, Блез Паскал, Мигел де Унамуно, Карл Ясперс, Жан-Пол Сартр и др.

- Теоретично въвеждане в жанра на есето и практически насоки за създаването му

Този раздел е особено ценен за зрелостниците, защото освен теоретично изясняване на жанра съдържа и конкретни насоки за писане на есе, съобразени с изискванията на държавния зрелостен изпит по философия.

В края на учебната книга са посочени верните отговори на тестовите задачи, както и примерни отговори, които успешно могат да послужат за модели при подобни въпроси, анализи и сравнения.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: