Важно за учителите!


❖  КАТАЛОЗИ 2021/2022 (1. – 7. клас) вижте ТУК.

❖  КАТАЛОЗИ 2021/2022 (2 – 7 години) вижте ТУК.

❖  Всички книги за учителя за българските училища в чужбина вижте ТУК.

❖  Всички книги за учителя за детските градини вземете ОТТУК.

❖  Всички годишни тематични разпределения за детските градини вземете ОТТУК.

❖  Всички годишни тематични разпределения за 1. – 12. клас вземете ОТТУК.

❖  Безплатни е-четими варианти на учебниците вижте ТУК.

❖  МАТЕРИАЛИ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ
     ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС ПО НОВАТА ПРОГРАМА (2021/2022 Г.)
 вземете ОТТУК.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: