Безплатни е-четими варианти на учебниците


„Е-ЧЕТИМ ВАРИАНТ” представлява копие на печатния учебник, който не съдържа многобройните свойства на интерактивния електронен учебник. 

За да използвате безплатно е-четимите учебници от 1. до 7. клас и е-четимите тетрадки от 1. до 4. клас е необходимо:

– да влезете със същестуваща или да направите нова безплатна регистрация на www.e-prosveta.bg;

– да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри:

Google Chrome или Mozilla Firefox

– да изберете секция БЕЗПЛАТНО;

– да изберете категория Е-ЧЕТИМИ ВАРИАНТИ;

– да изберете клас;

– да натиснете бутона „ОТВОРИ УЧЕБНИКА/ТЕТРАДКАТА”.


Споделете с приятели


Открий ни в: