ПРЕДСТОЯЩИ ЗАГЛАВИЯНови тестове по математика за национално външно оценяване в 7. клас по новия изпитен вариант от 2018 г.
Автори: Юлия Нинова, Диана Раковска, Никола ...
Печатен
Национално външно оценяване по математика в 7. клас. Задачи по формата PISA
Автори: Пенка Нинкова, Таня Стоева
Печатен
Текуща подготовка по математика за национално външно оценяване в 7. клас
Автори: Боянка Савова, Мариана Тодорова, Ве ...
Печатен
Задачи по математика за 3. клас. Упражнения и домашни работи
Автори: Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Анг ...
Печатен
Сборник с текстови задачи по математика за 3. клас
Автори: Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
Печатен
Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 3. клас
Автори: Татяна Ангелова, Диана Димитрова, Е ...
Печатен
Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 3. клас
Автори: Катя Георгиева, Румяна Куманова
Печатен
Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 3. клас
Автори: Катя Георгиева, Невена Чардакова
Печатен
Тетрадка по история и цивилизации за 7. клас
Автори: Мария Босева
Печатен
Тетрадка по история и цивилизации за 7. клас
Автори: Екатерина Михайлова
Печатен
Сборник по математика за 3. клас
Автори: Владимира Ангелова, Жана Колева
Печатен
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Автори: Севдалина Витанова, Галина Георгиев ...
Печатен
Чуден свят. Музика. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Автори: Адриан Георгиев, Емилия Караминкова ...
Електронен
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Автори: Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Н ...
Печатен
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Автори: Любен Витанов
Печатен


Открий ни в: