Най-добрите помагала за външно оценяване и прием


след 7. клас


ВАЖНО:
Всички издания ще намерите в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета”
(виж тук: http://prosveta.bg/kade-moje-da-kupite-uchebnici), където ще получите АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ
за колективни поръчки от 20 и над 20 бройки.
Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарница на адрес www.e-uchebnik.bg.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМА СЛЕД 7. КЛАС
ПО ИЗПИТНИЯ ФОРМАТ ЗА 2019 Г. + CD С ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕРАЗКАЗ

Сборникът отразява най-новите промени, които МОН въведе в теста за външното оценяване и приема след 7. клас. С него се постига отлична подготовка, защото:
• включва 10 теста с новия тип задачи, напълно съобразени с изпитния формат за 2019 г. на МОН
• дава верните отговори на задачите и точки за оценяване на постигнатите резултати
• графичното оформление е точно като това на изпитните материали
• кандидат-гимназистите получават и диск с професионални записи на 10 текста за преразказ и могат да решават дидактическата задача от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.

 

 

 

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС

Помагалото съдържа задачи от различни типове – със свободен и избираем отговор, свързани с:
• четене, разбиране и създаване на текст;
• думите като части на речта;
• думите като части на изречението;
• думите като лексикални единици;
• правописа и звуковите промени в думите.

То ще помогне:
• на учениците да затвърдят знанията си за българския език и да усъвършенстват уменията си за уместно, точно и вярно писмено изразяване. Решаването на задачите в него ще допринесе за повишаването на резултатите на седмокласниците в училище и за тяхното успешно поведение по време на тест.
• на учителите по български език и литература да постигнат по-голяма ефективност в работата си при преподаването, проверката и оценката на знанията на учениците. 

 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС. ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Помагалото  съдържа 12 теста, които следват отделните теми от новата учебна програма за 7. клас, като обобщават изучения от седмокласниците учебен материал. Тестовете са изградени по аналогия с изпитните задачи, които се дават на националното външно оценяване след 7. клас.
Към всеки раздел са разработени по 3 теста. Първият тест може да послужи за подготовка на учениците преди провеждането на контролната работа върху съответния раздел, а вторият и третият – съответно за работа по групи на самата контролна работа. Въпросите във всеки тест са разнообразни по вид и степен на трудност. Те включват:
• задачи за разбиране и извличане на информация от текст;
• конкретни въпроси, свързани с учебното съдържание на раздела;  
• задачи, които проверяват езиковата култура на учениците и степента на познаване и спазване на езиковите норми – правописна, пунктуационна, граматична, лексикална.
В помагалото са включени и четири примерни изпитни теста по формата на Националното външно оценяване.
Предложени са и 4 текста – откъси от произведения, които може да се използват за работа върху трансформиращ преразказ с дидактическа задача.
В края на помагалото са поместени отговорите на всички задачи, което ще помогне на учениците да проверяват сами знанията си, и ще улесни техните учители да оценяват периодично доколко се усвоява учебният материал в 7. клас и в каква степен учениците им са подготвени за Националното външно оценяване. 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС

С помагалото седмокласниците ще се подготвят отлично за предстоящото национално външно оценяване. То съдържа много и различни по степен на трудност задачи. Чрез решаването им те ще постигнат следното:

по български език
• ще усъвършенстват уменията си за езиков анализ;
• ще разширят знанията си за езиковите явления;
• ще общуват по-успешно чрез езика;

по литература
• ще навлязат по-дълбоко в света на литературните творби;
• ще се научат да разкриват нравствените послания в произведенията;
• ще се научат да създават текстове и да изразяват по-добре мислите т по-добре мислите си.
Част от задачите в помагалото дават възможност за индивидуална изява на ученика. Включени са и задачи за работа в екип. 

 

ТЕКСТОВЕ И ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС. ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Помагалото „Текстове и тестове по литература за 7. клас” съдържа дванайсет части, които точно съответстват на дванайсетте теми от учебната програма. Това го прави приложимо не само към учебниците на „Просвета – София” и „Просвета Плюс”, а и към всички учебници по литература за 7. клас.
Всяка част съдържа по три кратки текста, първият от които винаги е откъс от съответния урочен текст в учебника. Останалите два са тематично свързани с него, но са различни по жанр, стил и внушение. Сред тях има чисто информативни и енциклопедични текстове, както и откъси от известни и любими на деца и възрастни художествени творби от различни национални литератури. Трите текста са обвързани от девет тестови задачи, като в някои случаи има и задачи със свободен отговор.Основната цел на задачите е да развият у учениците способността да извличат информация от текстове, да разпознават и съпоставят смисъла и информацията, които те носят, и да оценяват внушенията им. Като цяло, помагалото развива способността за четене с разбиране, което е път към постигането на функционална грамотност. И, разбира се, към разширяване на словесната култура на учениците и успешното им представяне на националното външно оценяване. 

 

ТЕСТОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА. ПОДГОТВИ СЕ САМ ЗА НВО – 7. КЛАС

Сборникът „Тестове по литература. Подготви се сам за НВО – 7. клас” на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС” е дело на авторския екип, създал учебника по литература за 7. клас на издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС” и е отлично допълнение както към него, така и към всички учебници по литература за 7. клас, съответстващи на новата учебна програма. Задачите, включени в сборника, са апробирани в учителската практика на авторките и това гарантира тяхната коректност и полезност. Сборникът е много функционален и може да бъде отличен помощник както на седмокласниците, така и на учителите по български език и литература в процеса на подготовката за НВО, защото съдържа:
• 18 цялостни теста (в съответствие с броя на творбите и откъсите, предвидени от учебната програма);
• листове за отговори към всеки тест;
• ключ за верните отговори, съдържащ и насоки за изработване на теза (последна задача от НВО);
•  указания за самооценяване;
• скала за самооценка. 

 

ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:
• Това е най-кратката граматика на българския език.
• Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
• Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
• Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
• Особено полезна е за учениците, които се подготвят за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти. 

 

 

МАТЕМАТИКА

 

СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКА 5. – 7 . КЛАС ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Справочникът е:
• за всички ученици от 5. до 7. клас включително;
• в помощ на подготовката на седмокласниците за Националното външно оценяване (НВО) по новия формат от 2019 г.;
• синтезиран източник на знания по математика, представени по достъпен начин и с много опорни примери;
• лесен за навигиране с помощта на азбучен указател.

Помагалото:
• осигурява поддържане и опресняване на знанията по алгебра и геометрия, придобити в прогимназиалния етап;
• подпомага подготовката на седмокласниците за НВО и за приемните изпити;
• формира умения за работа със справочна литература.
 
Съдържа:
• определения на математически понятия;
• твърдения – аксиоми, теореми признаци и теореми свойства и следствия от тях;
• формули;
• примери, онагледяващи теорията;
• справочни таблици за математически символи, степени на числата и др.;
• богат илюстративен материал.

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

Успешното представяне на седмокласниците на външното оценяване по математика изисква разнообразни знания и умения. За придобиването им е необходима целенасочена подготовка. Преработеното по новите учебни програми за 5., 6. и 7. клас помагало за текуща подготовка ще осигури на седмокласниците целогодишна работа с тестове, тъй като може да се използва от началото на 7. клас.
Сборникът съдържа 40 теста, изградени по модела на изпита за външно оценяване в 7. клас по формата за учебната 2018/2019 г. Първите тестове в него обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас. В следващите тематиката постепенно се разширява с нови теми от програмата по математика за 7. клас. Последните тестове обхващат цялата учебна програма за 5., 6. и 7. клас и са предназначени за интензивна подготовка непосредствено преди външното оценяване.
В края на всеки тест са посочени верните отговори и примерни решения на последните три задачи от теста.
Книжката е ценен помощник на всички, които искат да постигнат отлични резултати на външното оценяване по математика в 7. клас и да бъдат приети в желаното училище. 

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
ПО НОВИЯ ИЗПИТЕН ВАРИАНТ ОТ 2018 Г.

Сборникът е предназначен за финална нетематична подготовка на седмокласниците. Той съдържа 12 теста, разработени по модела на МОН за Националното външно оценяване по математика в 7. клас за учебната 2018/2019 година и включените в него учебно-изпитна програма и формат на изпита. Дадени са отговори на тестовете и решения на част от задачите.

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В 7. КЛАС. ЗАДАЧИ ПО ФОРМАТА PISA

Помагалото предлага:
• 58 задачи, подредени по теми в съответствие с новата учебна програма по математика за 7. клас, в сила от 2018/2019 учебна година. Разнообразните по формат задачи кореспондират с петте задачи с отворен отговор и последните три задачи, които изискват подробно описание на решението, в новия модел на Националното външно оценяване по математика, в сила от 2018/2019 учебна година;
• 2 теста, които съдържат по 25 задачи по новия модел на Националното външно оценяване;
• лист за отговори след всяка от седемте теми и след всеки тест, в който учениците да решават предложените задачи. Това поставя учениците в ситуация, максимално близка до изпита;
• верните отговори, критериите за оценяване и упътвания и решения на някои от задачите, което осигурява възможност за самостоятелна работа на учениците и за самооценка на придобитите знания.

В помагалото се акцентира и върху:
• формирането на ключови компетентности по математика;
• развиването на четивната, математическата и логическата грамотност на учениците;
• използването на знанията по математика в реални практически ситуации.

Помагалото допринася за успешното представяне на учениците на Националното външно оценяване. 

 

СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът е преработен в съответствие с актуалната учебна програма и предлага 1820 задачи, подредени тематично. Структуриран е така, че да може да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище. С помощта на интересни идеи се развиват съобразителността, творческото и логическото мислене на учениците.
Подборът и разнообразният формат на задачите и примерните тестове за проверка на знанията дават възможност не само за усвояване и затвърдяване на учебния материал, но и за успешна подготовка на седмокласниците за националното външно оценяване.
Диференцирането на задачите в 3 групи по трудност дава възможност за успешно използване на сборника както в задължителните, така и в избираемите и факултативните учебни часове.

 

 

 


Националното външно оценяване след 7. клас по чужди езици вече е по желание,
а по обществени и природни науки не се провежда.
Все пак ние Ви препоръчваме помагалата на „Просвета” по тези предмети.
С тях осигурявате на своите ученици отлична подготовка през цялата учебна година:


 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


ШЕСТ НОВИ ТЕСТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС

Учебното помагало осигурява:
• възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията по английски език на ниво А2;
• допълнителен езиков материал към одобрените езикови системи, както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка;
• шест готови теста за текущ контрол.
Тестовете са разработени по формата за външно оценяване, който бе валиден от 2012 до 2017 г. Всеки тест съдържа общо 30 тестови задачи, разпределени в три компонента – слушане с разбиране, четене с разбиране и граматика и лексика. Максималният брой точки на упражнението за слушане е 10, на четенето с разбиране – 15 (въпроси 11–15 се оценяват с 1 точка, а въпроси 16–20 – с 2 точки), а на граматиката и лексика – 10.

Слушане с разбиране
Текстовете на упражненията за слушане са дадени в края на сборника. Четат се от преподавател или родител. Преди всеки прочит на учениците се дава време да се запознаят с въпросите към текста за слушане. Учениците отбелязват верните отговори, след като изслушат всеки текст.

Четене с разбиране
Текстовете за четене са адаптирани от оригинални източници. В някои от тях е възможно да има непознати думи, които обаче не възпрепятстват разбирането и изпълнението на задачата. Въпросите за четене с разбиране са дадени веднага след текста. Учениците прочитат внимателно текста и въпросите след него. Ограждат верните отговори, като търсят информацията в текста.

Граматика и лексика
Този компонент включва проверка на правилната употреба на граматичните категории и конструкции, както и проверка на лексиката.
Отделните изречения с отговори A/B/C проверяват до каква степен учениците са усвоили граматичния материал, изучаван в 7. клас според програмата на МОН.
Текстът с пропуснатите думи (Cloze) проверява правилната употреба на лексикалните единици като синоними, близки по значение и звучене думи, специфични фрази и изрази и др. За да се справят успешно с тази задача, учениците първо трябва да прочетат целия текст и да се опитат да схванат общия смисъл без липсващите думи. След това прочитат текста втори път, като избират подходящата дума за местата с пропуски. Докато правят избора си, учениците трябва да внимават за това каква част на речта е търсената дума – съществително, глагол, прилагателно, наречие – и какви са връзките ѝ със съседните думи. След като вземат решение за правилните отговори, учениците прочитат отново текста, за да се уверят, че е логичен и последователен. 

 

 

РУСКИ ЕЗИК 

 

ШЕСТ НОВИ ТЕСТА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС

Учебното помагало съдържа шест нови тренировъчни теста по руски език, разработени в пълно съответствие с формата на изпита, провеждан от МОН. Те гарантират успешна подготовка за външното оценяване в края на 7. клас. Тестовете са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка, тъй като помагалото съдържа отговорите на всички задачи. Тестовете могат също така да се използват и за оценяване на входното ниво на учениците в 8. клас.
Всеки тест включва три компонента – слушане с разбиране (два текста), четене с разбиране и езикови задачи (граматика и лексика). Максималният брой точки от задачите за проверка на слушането е 10, на четенето с разбиране – 15, а на граматиката и лексиката – 10. Всеки тест е с общо 30 точки при 100% правилни отговори. 

 

 

 

НЕМСКИ ЕЗИК

 

ТЕСТОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК СЛЕД 7. КЛАС

Учебното помагало включва 10 комплексни теста. Всеки тест съдържа 4 елемента: слушане с разбиране, четене с разбиране, лексика и граматика. Текстовете и граматичните упражнения са подбрани така, че да отговарят на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка. Елементите и упражненията от всеки тест са посветени на определена тема. Учебното помагало спомага за разширяване и задълбочаване на знанията на учениците и на уменията им да си служат с чуждия език в нови ситуации. Тестовете може да се използват за текуща проверка на езиковите умения четене и слушане с разбиране, както и на овладяването на граматиката. Текстовете към елемента слушане с разбиране са дадени в края на помагалото. Дадени са и отговорите на всички задачи, което дава възможност за самоконтрол. 

 

 

 

ENTDECKE DEUTSCHLAND! ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС

Учебното помагало е предназначено за учителите, които преподават немски език в прогимназиалния курс, и за учениците, които желаят да проверят, разширят и задълбочат знанията си по езика. Включва седем комплексни теста, които проверяват знанията на учениците по основните теми в учебната програма за 7. клас. Упражненията развиват езиковите умения четене и писане, проверяват овладяването на граматичните категории и дават възможност за (само)оценка на знанията. Помагалото съдържа ключ с отговори на задачите.

 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ НАУКИ 


ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА 7. КЛАС

Цялото учебно съдържание в:
• 460 тестови задачи;
• 15 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината;
• 8 изпитни теста за затвърждаване на знанията;
• отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „Азбуки-Просвета”:
• се упражнявате системно през цялата година;
• решавате последователно тестовете върху разделите от учебника;
• следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските си;
• преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти.

 

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС

Учебното помагало може да се използва от всички ученици в 7. клас, без значение по кой учебник се обучават, защото то е съобразено с актуалната учебна програма по география и икономика. То включва 10 комплекта с общо 250 тестови задачи. Всеки комплект съдържа 25 задачи, от които 18 със затворен отговор и 7 със свободен отговор.
С помощта на тестовете учениците могат да проверяват знанията си в началото и в края на учебната година, както и след всеки изучен раздел. Предложена е точкова система за оценяване на всяка задача, а в края на всеки комплект има скала за превръщане на сбора от точки в оценка. Чрез нея седмокласниците могат да се самооценяват. 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И ЗА САМОКОНТРОЛ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС

Учениците получават с помагалото:
• тестови задачи за упражнение;
• тестове за самопроверка на знанията (дадени отговори на задачи);
• входящ и изходящ тест за самоконтрол.

Учителите получават възможност за:
• контрол и проверка на постигнатите резултати;
• анализ на типични грешки и пропуски в знанията;
• индивидуален подход към всеки ученик.

Родителите получават ясна представа за степента на подготовка на своето дете по химия и опазване на околната среда.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: