Най-добрите помагала за външно оценяване и прием след 7. клас


ВАЖНО:
Всички издания ще намерите в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета“ (виж тук: http://prosveta.bg/kade-moje-da-kupite-uchebnici), където ще получите АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ за колективни поръчки от 20 и над 20 бройки.  Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарница на адрес www.e-uchebnik.bg.


НОВИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМА СЛEД 7. КЛАС ПО ФОРМАТ 2016

Сборникът се различава от всички подобни издания, защото отразява най-новите промени, направени от МОН в теста за външното оценяване и приема след 7. клас. Работата със сборника гарантира целенасочена и адекватна подготовка на седмокласниците, защото:

 • включва 7 теста с новия тип задачи, напълно съобразени с изпитния формат за 2016 г. на МОН – задачи за извличане и обработване на информация при т. нар. четене с разбиране и езикови задачи върху два източника на информация;
 • съдържа верните отговори на задачите и точки за оценяване на постигнатите резултати;
 • графичното оформление на тестовете и на бланките за отговори е точно като това на изпитните материали;
 • дава възможност на кандидат-гимназистите да ползват диск с професионални записи на 7 текста за преразказ и да решават дидактическата задача от втория модул в условия, сходни с тези на изпита.
 

12 НОВИ ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС + ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Сборникът „12 нови теста по български език и литература за национално външно оценяване и прием след 7. клас + текстове за преразказ с дидактическа задача” е предназначен за подготовка и самоподготовка на учениците, както и за проверка на техните знания и практически умения за работа с тестове.
Изданието съдържа 12 теста, които са напълно съобразени с изпитните варианти на модула за НВО през периода 2010 – 2014 г., като структурата на тестовете и видът на задачите изцяло отговарят на утвърдения от Министерството на образованието и науката формат. Това помага на учениците да знаят предварително с коя част от учебния материал е свързана задачата със съответния номер, което улеснява тяхната подготовка.
Например:

 • Въпросите от № 1 до № 4 проверяват знанията за вида и функциите на текста, четивната грамотност, логическото мислене, наблюдателността, умението да се съпоставя информацията от текста с тази от друг обект (таблица, карта, графика, схема, илюстрация, снимка и др.).

Следващите въпроси са свързани със следното учебно съдържание по български език:

 • въпрос № 5 и № 6 – вид на сложното изречение;
 • въпрос № 7 – пунктуация на сложното изречение;
 • въпрос № 8 –  свършен и несвършен вид на глагола;
 • въпрос № 9 – наклонение на глагола;
 • въпрос № 10 – значение на фразеологични словосъчетания;
 • въпрос № 11 – уместна употреба и лексикална съчетаемост на думите;
 • въпрос № 12 – цитиране на чужда реч.


Литературните въпроси от № 13 до № 18 са подредени според последователността на изучаваните автори и произведения в учебната програма по литература в седми клас. Така в тест № 1 литературните въпроси са за творбата „На прощаване в 1868 г.” от Христо Ботев, в тест № 2 и тест № 3 – за „Немили-недраги” и т.н. В последните тестове въпросите, свързани със съответната творба, са комбинирани с въпроси върху цялото учебно съдържание в 7. клас. По този начин тестовете може да се използват последователно през цялата учебна година.
Тестовете са съставени от 25 въпроса, като първите осемнадесет са с избираем отговор, а останалите до края са с кратък свободен отговор.
В края на сборника са приложени верните отговори на задачите и точките, които носят те, както и примерни насоки за разсъждение върху цитатите, дадени във въпрос № 25.
В изданието са включени и 12 текста за трансформиращ преразказ в съответствие с допълнителния модул за кандидатстване след 7. клас. Като важна за учениците информация са дадени публикуваните от МОН насоки за работа върху преразказ на неизучаван художествен текст с дидактическа задача
Сборникът ще бъде полезен на учениците и техните преподаватели по български език и литература като ценно помагало в процеса на повишаването на езиковата и литературната компетентност на седмокласниците и развиването на техните творчески умения.


ДЖОБНА ГРАМАТИКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС

Бързо. Лесно. Удобно. Какво повече? А, да:

 • Това е най-кратката граматика на българския език.
 • Представени са основните понятия и теми, които се изучават в 5., 6. и 7. клас по новата учебна програма.
 • Кратките текстове, запомнящите се примери и нагледните таблици са най-лесният и удобен справочник за учениците, както и за техните родители, които искат да им помогнат.
 • Незаменим помощник при домашни и контролни работи, тестове, олимпиади, матури.
 • Особено полезна е за учениците, които се подготвят за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас.
Накратко – цялата граматика е в джоба ти. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС ПО ФОРМÁТА PISA

Сборникът е предназначен за подготовката на учениците от 7. клас за външното оценяване. Той проверява нивото им на грамотност, разбирана в най-широк смисъл като умение за четене, разбиране, осмисляне и интерпретиране на текст. Включени са 23 текста от различни сфери на общуване, принадлежащи към различни жанрове. Задачите са конструирани по формáта PISA и са с различна степен на трудност. Има задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор. Проверяват се уменията на учениците да извличат информация от текст, да я интерпретират и прилагат. При част от задачите учениците трябва да открият и осмислят информация, представена в таблици или чрез графики. Учениците се поощряват да формират и развиват умения за работа с текст според своя опит и нагласи. Предложените задачи са подходящи за самоподготовка и самооценка на учениците.

 

 

ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Цялото учебно съдържание в:

 • 420 тестови задачи, организирани в 9 теми;
 • 30 задачи за пряко и непряко предаване на чужда реч;
 • 10 задачи за редактиране;
 • теоретична справка по всяка тема;
 • 5 изпитни теста по модела на МОН за затвърдяване и проверка на знанията в края на учебната година;
 • отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „АзБуки – Просвета“:

 • се упражнявате системно през цялата година;
 • следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските си;
 • систематизирате теоретичните си знания;
 • развивате уменията си за редактиране на текст и предаване на чужда реч;
 • преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти;
 • се подготвяте за националното външно оценяване в 7. клас.

 

 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД 7. КЛАС

Помагалото осигурява успешна подготовка на седмокласниците за предстоящия изпит.
Съдържа:

 • 12 примерни теста, разработени по действащия от 2012 г. формат на МОМН за външно оценяване и приемни изпити;
 • двата теста на МОМН, дадени на националното външно оценяване през май 2012 г.;
 • отговори на тестовете и решения на част от задачите в тях.

Всеки тест е придружен с лист за отговори, което поставя учениците в ситуация, максимално близка до изпита.

 

 

 

ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМЕН ИЗПИТ СЛЕД 7. КЛАС

Помагалото осигурява целенасочена подготовка по математика и може да се използва от началото на 7. клас.
Съдържа:

 • 30 теста, изградени по модела на изпита за външно оценяване и прием след  7. клас от 2012 г. Първите тестове обхващат преговорни теми от 5. и 6. клас, а в следващите постепенно се въвеждат теми от учебната програма по математика за 7. клас. Последните тестове обхващат цялото учебно съдържание за 5., 6. и 7. клас.
 • верните отговори и примерни решения на последните две задачи от всеки тест;
 • допълнителни задачи за подготовка за първия и втория модул на изпита.

Сборникът е ценен помощник на всички, които искат да постигнат отлични резултати на външното оценяване по математика след 7. клас и да бъдат приети в желаното училище.

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА СЛЕД 7. КЛАС ПО ФОРМÁТА PISA

Книгата е модерно помагало за учители и ученици за успешна подготовка за външно оценяване и приемен изпит по математика след 7. клас по формата PISA.

В нея ще намерите 60 задачи за формиране и оценка на ключови компетентности по математика за 7. клас по формата PISA и 2 примерни теста за външно оценяване и приемен изпит по математика след 7. клас.

Със задачите учениците ще се научат да прилагат знанията си по математика в реални практически ситуации; ще развиват четивната, математическата и логическата си грамотност; ще се подготвят успешно за външно оценяване и приемен изпит по математика след 7. клас по формата PISA.

Тестовете съдържат по 24 задачи, групирани в два модула, и са съобразени с изискванията на МОМН за провеждане на приемния изпит по математика след 7. клас по формата PISA.СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС. 1820 ЗАДАЧИ. ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. ПО ВСЯКА ТЕМА

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично и съобразени с формата на теста за НВО и приемния изпит. Структуриран е така, че позволява да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище. Подборът и разнообразният формат на задачите и примерните тестове за проверка на знанията дават възможност за успешната подготовка на учениците за конкурсните изпити.

 

Всяка тема съдържа:

 

 • Кратка справочна част с основните понятия и твърдения.
 • Задачи от група А, които са достъпни за всички ученици и служат за усвояване и затвърждаване на основни знания и умения. Те често се явяват като задачи-компоненти в по- трудните задачи в група Б и В.
 • Задачи от група Б, предназначени за постигане на много добро и отлично владеене и осмисляне на учебния материал. Степента им на трудност не надвишава изискванията на учебно-изпитната програма. В тази група са включени и задачи по формата PISA. Подходящи са и за работа в часовете по ЗИП.
 • Задачи от група В за ученици с повишен интерес към математиката, предназначени за усъвършенстване на творческото им мислене и въображение. Тук се акцентира върху формирането на логическото мислене и развиването на наблюдателност и съобразителност. Задачите са подходящи за подготовка за математически състезания и олимпиади.

 

Всеки тематичен цикъл завършва с два варианта на тест за проверка на знанията, които може да се използват успешно както за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците, така и за подпомагане на методическата работа на учителите.


 

През учебната 2017/2018 година външно оценяване в 7. клас по обществени науки, гражданско образование, религия и природни науки и екология и чужди езици няма да се провежда. 

Въпреки това, с помагалата на "Просвета" по тези направления осигурявате на своите ученици отлична подготовка през цялата учебна година:


ШЕСТ НОВИ ТЕСТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В СЕДМИ КЛАС

Учебното помагало съдържа шест тренировъчни изпитни варианта по английски език, разработени по формата на МОН за 2012 – 2013 учебна година Те гарантират успешната подготовка за външното оценяване на знанията на учениците в края на 7. клас. Тестовите задачи са подходящи за работа в клас, както и за самостоятелна подготовка, тъй като в края на помагалото са включени отговорите на всички задачи. Изпитните варианти могат също така да се използват за индивидуална работа с отделни ученици и като входящи тестове в началото на 8. клас.
Всеки тест съдържа общо 30 тестови задачи, разпределени в три компонента – слушане с разбиране, четене с разбиране и граматика и лексика. Максималният брой точки на упражнението за слушане е 10, на четенето с разбиране – 15 (въпроси 11–15 се оценяват с 1 точка, а въпроси 16–20 – с 2 точки), а на граматиката и лексика – 10.

Слушане с разбиране
Текстовете на упражненията за слушане са дадени в края на сборника. Четат се от преподавател или родител. Преди всеки прочит на учениците се дава време да се запознаят с  въпросите към текста за слушане. Учениците отбелязват верните отговори, след като изслушат всеки текст.

Четене с разбиране
Текстовете за четене са адаптирани от оригинални източници. В някои от тях е възможно да има непознати думи, които обаче не възпрепятстват разбирането и изпълнението на задачата.
Въпросите за четене с разбиране са дадени веднага след текста. Учениците прочитат внимателно текста и въпросите след него. Ограждат верните отговори, като търсят информацията в текста.

Граматика и лексика
Този компонент включва проверка на правилната употреба на граматичните категории и конструкции, както и проверка на лексиката.
Отделните изречения с отговори A/B/C проверяват до каква степен учениците са усвоили граматичния материал, изучаван в 7. клас според програмата на МОМН.
Текстът с пропуснатите думи (Cloze) проверява правилната употреба на лексикалните единици като синоними, близки по значение и звучене думи, специфични фрази и изрази и др. За да се справят успешно с тази задача, учениците първо трябва да прочетат целия текст и да се опитат да схванат общия смисъл без липсващите думи. След това прочитат текста втори път, като избират подходящата дума за местата с пропуски. Докато правят избора си, учениците трябва да внимават за това каква част на речта е търсената дума – съществително, глагол, прилагателно, наречие, – и какви са връзките ѝ със съседните думи. След като вземат решение за правилните отговори, учениците прочитат отново текста, за да се уверят, че е логичен и последователен.

Помагалото осигурява:


За учениците:
Отлична подготовка за външното оценяване по английски език в 7. клас

За учителите:
Възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията.
Прилагане на индивидуален подход в работата с учениците.

За родителите:
Ясна представа за знанията на учениците преди изпита по външно оценяване.


ШЕСТ НОВИ ТЕСТА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС

Учебното помагало съдържа шест нови тренировъчни теста по руски език, разработени в пълно съответствие с формата на изпита, провеждан от МОН. Те гарантират успешна подготовка за външното оценяване в края на 7. клас. Тестовете са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка, тъй като помагалото съдържа отговорите на всички задачи. Тестовете могат също така да се използват и за оценяване на входното ниво на учениците в 8. клас.

Всеки тест включва три компонента – слушане с разбиране (два текста), четене с разбиране и езикови задачи (граматика и лексика). Максималният брой точки от задачите за проверка на слушането е 10, на четенето с разбиране – 15, а на граматиката и лексиката – 10. Всеки тест е с общо 30 точки при 100% правилни отговори.

 

 


НОВИ ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

Помагалото „Нови тестове по природни науки и екология за външно оценяване в 7. клас” е от две части. В първата част се предлагат тренировъчни задачи в два варианта по темите от учебните програми по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование за 7. клас. Всеки вариант съдържа задачи с един избираем отговор и две задачи със свободен отговор. Отговорите на задачите са дадени в края на помагалото.

Във втората част на помагалото се предлагат шест варианта за външно оценяване по формата на МОН. Всеки от вариантите включва по 36 тестови задачи и покрива изучавания през годината материал по предметите, включени в културно-образователната област „Природни науки и екология”. Това прави сборника подходящ както за учениците при подготовка, така и за учителите – при проверка и оценка на постиженията им през учебната година.


ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ ЗА 7. КЛАС

Цялото учебно съсдържание в:

 • 460 тестови задачи по модела на МОМН;
 • 15 тренировъчни теста в два варианта за упражнение през годината;
 • 8 изпитни теста за затвърждаване на знанията и подготовка за външното оценяване;
 • отговори на тестовите задачи.

С тестовете на „Азбуки-Просвета”;

 • се упражнявате системно през цялата година;
 • решавате последователно тестовете върху разделите от учебника;
 • следите напредъка си чрез отговорите и попълвате пропуските си;
 • преговаряте наученото с помощта на изпитните варианти;
 

НОВИ ТЕСТОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

Помагалото осигурява качествена подготовка през цялата учебна година. То съдържа:

 • три теста с тренировъчни задачи за текуща проверка върху изучаваното учебно съдържание в 7. клас
 • пет изпитни варианта
 • ключ с верните отговори
 • скала за превръщане на получените точки в оценка.

Изданието дава възможност на учениците да проверяват знанията и уменията си през цялата година, а на учителите да анализират типичните грешки в подготовката и да попълнят пропуските им.НОВИ ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС. 

Учебното помагало предлага на седмокласниците задачи върху един от модулите, които до миналата учебна година влизаха в изпита след 7. клас по обществени науки, гражданско образование и религия:

 • 7 теста с тренировъчни задачи върху всички раздели на учебника
 • 4 изпитни варианта по формата на МОН за национално външно оценяване 
 • ключ с верните отговори на всички тестове и система за оценяване
 • скала, утвърдена от МОН, за превръщане на получените точки в оценка.

Тестовете дават възможност:

 • учениците да се упражняват системно през цялата учебна година  
 • да овладеят изпитния формат и да попълнят пропуските си
 • учителите да извършват ефективна текуща проверка
 • да подготвят отлично учениците си

 


Споделете с приятели


Открий ни в: