Заявка за 5. - 7. клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат).
Aко след въвеждане на ЕИК (Булстат) в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, населено място, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. В таблицата с прогнозни данни попълнете общия брой паралелки и ученици към датата на заявката.
5. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
6. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници за 5., 6. и 7. клас за учебната 2022/2023 година
на издателствата „Просвета – София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД, „Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2022/2023 година
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
5. клас
6. клас
7. клас


1. Учебниците за 5. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2022/2023 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници.
След попълване на броя учебници, колоната „Брой учители по предмет” става активна.
В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния предмет, за да получат предвидения бонус за избор на учебник.

История и цивилизации за 5. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 5. клас, Тодор Леков, Диляна Ботева-Боянова и др.
за всеки ученик
19.33 лв.
0.00 лв.
1.55 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕАД
История и цивилизации за 5. клас, Е. Михайлова, М. Димова и др.
за всеки ученик
19.33 лв.
0.00 лв.
1.55 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 5. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 5. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2020/2021 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

5. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 5. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 5. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ЕООД
Български език за 5. клас, Милена Васева, Тина Велева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 5. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.31 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Литература за 5. клас, Весела Михайлова, Любов Шишкова
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.31 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition - Английски език за 5. клас, Емилия Колева, Десислава Петкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Deutsch Gemeinsam. Учебник по немски език за 5. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 5. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 5. клас, Маргарита Котева, Лилия Георгиева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 5. клас, Пенка Иванова Нинкова, М. Лилкова, Т. Стоева, Ст. Ставрева-Нейчева, И. Шаркова
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 5. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Азбуки” ЕООД
Математика за 5. клас, Татяна Аргирова Генчева, Вера Ковачева, София Димитрова
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 5. клас, Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и природата за 5. клас, В. Иванов, В. Димитрова, Д. Карагьозова, М. Иванова, С. Попова, Л. Апостолова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки” ЕООД
Човекът и природата за 5. клас, М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 5. клас, С. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.41 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕАД
География и икономика за 5. клас, Л. Цанкова, Н. Димов, Е. Лазарова, Г. Коцев, Г. Бърдаров, Н. Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.41 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 5. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.32 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 5. клас, Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.32 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 5. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 5. клас, Мариана Мойнова, Вяра Гунева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.16 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.16 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

1. Учебниците за 6. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2020/2021 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

6. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 6. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 6. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ЕООД
Български език за 6. клас, Милена Васева и Тина Велева
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 6. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.31 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Литература за 6. клас, Весела Михайлова и Любов Шишкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.31 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New edition. Английски език за 6. клас, Емилия Колева и Десислава Петкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Deutsch Gemeinsam. Учебник по немски език за 6. клас, Димитрина Гергова и Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 6. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 6. клас, Маргарита Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 6. клас, П. Нинкова, М. Лилкова, Т. Стоева, И. Шаркова, С. Нейчева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 6. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова, Николай Райков
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Азбуки” ЕООД
Математика за 6. клас, Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
0.36 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 6. клас, М. Гайдарова, С. Манев, Ц. Часовникарова, Г. Георгиев, Б. Ушагелова, Р. Петкова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и природата за 6. клас, В. Иванов, Л. Боянова, К. Тракийска, М. Иванова, К. Николов, И. Ушагелов, Е. Тодорова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки” ЕООД
Човекът и природата за 6. клас, М. Кабасанова, Х. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Л. Недялкова, Г. Комитска
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
0.34 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 6. клас, С. Дерменджиева, П. Събева, Н. Николова, П. Стоянов, Ц. Пейкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.49 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕАД
География и икономика за 6. клас, Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.49 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 6. клас, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.51 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕАД
История и цивилизации за 6. клас, Е. Михайлова, Ц. Георгиева, М. Каймакамова, Т. Петрова, Н. Дюлгеров
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.51 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 6. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 6. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 6. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 6. клас, Мариана Мойнова и Вяра Гунева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Любен Витанов и Донка Куманова-Ларде
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.20 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.20 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

1. Учебниците за 7. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2021/2022 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.


7. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 7. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.77 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 7. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.77 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ЕООД
Български език за 7. клас, Милена Васева, Тина Велева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.77 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 7. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.61 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Литература за 7. клас, Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.61 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New edition. Учебник по английски език за 7. клас, Десислава Петкова, Яна Спасова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.47 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Deutsch Gemeinsam. Учебник по немски език за 7. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.47 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 7. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.47 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 7. клас, Маргарита Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.47 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 7. клас, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.72 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 7. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.72 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета – София” АД
Информационни технологии за 7. клас, Н. Николова, Е. Стефанова, М. Николова, Д. Петрова, О. Константинов, С. Бойчева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.53 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета Плюс” ЕАД
Информационни технологии за 7. клас, А. Ангелов, Д. Дурева, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова, М. Спирова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.53 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 7. клас, С. Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Ц. Пейкова, Н. Николова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕАД
География и икономика за 7. клас, Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 7. клас, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.99 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕАД
История и цивилизации за 7. клас, Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.99 лв.
0.00 лв.
Биология и здравно образование
„Просвета – София” АД
Биология и здравно образование за 7. клас, М. Кабасанова, В. Големански, Ц. Часовникарова, Г. Комитска, Е. Илова, Р Петкова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.57 лв.
0.00 лв.
Биология и здравно образование
„Просвета Плюс” ЕАД
Биология и здравно образование за 7. клас, Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.57 лв.
0.00 лв.
Физика и астрономия
„Просвета – София” АД
Физика и астрономия за 7. клас, Д. Мърваков, В. Иванов, М. Гайдарова, П. Недялков, И. Мирчева, М. Иванова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.44 лв.
0.00 лв.
Физика и астрономия
„Просвета Азбуки” ЕООД
Физика и астрономия за 7. клас, Х. Попов, В. Караиванов, С. Станев, В. Голев, Ц. Попов, Р. Митева
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.44 лв.
0.00 лв.
Химия и опазване на околната среда
„Просвета – София” АД
Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
0.50 лв.
0.00 лв.
Химия и опазване на околната среда
„Просвета Плюс” ЕАД
Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
0.50 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 7. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.68 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 7. клас, П. Минчева, М. Бояджиева, К. Филева, С. Христова, Д. Кацарова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.68 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 7. клас, Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.65 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 7. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.65 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 7. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 7. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ


Открий ни в: