Заявка за 2. възрастова група (4 - 5 г.)


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашата образователна институция, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на детската градина/училище.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Образователната институция е на делегиран бюджет” (отнася се за детски градини). 
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2021/2022 година попълнете общия брой групи/паралелки и деца/ученици към датата на заявката.
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Моля да попълните и броя групи, за които се прави заявката.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за 2. възрастова група (4 – 5 г.) за учебната 2021/2022 година
на издателство „Просвета - София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД и „Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Образователната институция е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2021/2022 година
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
4 - 5 години


Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят”
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
34.12 лв.
СУМА:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 4 - 5 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2021/2022 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 4 – 5 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 4 – 5 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 4 – 5 години
 • >> Двустранно табло „Дядо и ряпа” и „Дядовата питка”
 • >> Сценарии за тържества в детската градина
 • >> Първи стъпки към себепознанието. Практическо ръководство.

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка”
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Ирина Колева, Мария Ено
2
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Румен Генков, Огнян Занков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Георги Иванов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
34.12 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2021/2022 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 4 – 5 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 4 – 5 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 4 – 5 години
 • >> Двустранно табло „Дядо и ряпа” и „Дядовата питка”
 • >> Сценарии за тържества в детската градина
 • >> Първи стъпки към себепознанието. Практическо ръководство.

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри”
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
2
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
3
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Б. Софийска, И. Иванов, С. Бошнакова
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
34.12 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2021/2022 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 4 – 5 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 4 – 5 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 4 – 5 години
 • >> Двустранно табло „Дядо и ряпа” и „Дядовата питка”
 • >> Сценарии за тържества в детската градина
 • >> Първи стъпки към себепознанието. Практическо ръководство.

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 2. възрастова група ( 4 – 5 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
7.82 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
6.80 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
6.80 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
6.20 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Любен Витанов
6.50 лв.
0.00 лв.
6
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Ирина Колева, Мария Ено
5.00 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
7.25 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
7.25 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Румен Генков, Огнян Занков
7.25 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Георги Иванов
7.37 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
10.56 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
10.56 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Б. Софийска, И. Иванов, С. Бошнакова
13.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

** Предлагаме на Вашето внимание и нашите специални оферти за обучение по езиковата система „РОР!”, разработена в три нива и специално създадена за българските деца, желаещи да изучават английски език. Заявки може да изтеглите от сайта www.prosveta.bg

Заявки за помагала за 2. възрастова група (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Първи книжки за моята библиотека. Цветовете
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Първи книжки за моята библиотека. Моето тяло
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Първи книжки за моята библиотека. Зоологическата градина
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Първи книжки за моята библиотека. Числата
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Пъстър свят. Да учим по-лесно български език и литература за 4 – 5 години
Евгения Тополска, Евгения Попиванова, Катя Вълева, Тодорка Бакърджиева
5.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Рисувам стъпка по стъпка – за деца на 4 – 5 години
Норберт Паутнер
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Броя и смятам. Книжка 1. Уча се да групирам и сравнявам. За деца на 4 – 5 години
Бев Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Играя и пиша. Книжка 1 за 4 – 5 години
„Просвета – София” АД
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Играя и пиша. Книжка 2 за 4 – 5 години
„Просвета – София” АД
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Играя и пиша. Книжка 3 за 4 – 5 години
„Просвета – София” АД
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Играя и пиша. Книжка 4 за 4 – 5 години
„Просвета – София” АД
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Играя и уча. Концентрация за 4 – 5-годишни
„Просвета – София” АД
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Всеки ден да е неделя
Янаки Петров
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Слънчо гледа слънчогледа
Янаки Петров
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 4 - 5 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев
6.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Книга за учителя. Чуден свят за 4 – 5 години
Божидар Ангелов и колектив
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Книга за учителя. Ръка за ръка за 4 – 5 години
Димитър Гюров и колектив
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Книга за учителя. АБВ игри за 4 – 5 години
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Книга за учителя. Пъстър свят, 4 – 5 години
Е. Тополска, Е. Попиванова, К. Вълева, Т. Бакърджиева
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина”
Димитър Гюров
7.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Теория и методика на изобразителното изкуство
Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Табло „Превозни средства”
„Просвета – София” АД
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Флашкарти „Превозни средства”
„Просвета – София” АД
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Табло „Празници и чествания”
„Просвета – София” АД
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Табло „Моето тяло”
„Просвета – София” АД
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Двустранно табло „Диви и домашни животни”
„Просвета – София” АД
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Двустранно табло „Плодове и зеленчуци”
„Просвета – София” АД
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Двустранно табло „Дядо и ряпа” и „Дядовата питка”
„Просвета – София” АД
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
Сценарии за тържества в детската градина
„Просвета – София” АД
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ

Споделете с приятели


Открий ни в: