Заявки за учебната 2021/2022 годинаПри възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg


КАК СЕ ПОПЪЛВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ ОНЛАЙН ЗАЯВКИТЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

2., 3. и 4. възрастова група              1. - 7. клас 
ЗАЯВКИ ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И ПОМАГАЛА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г., СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 2. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4 – 5 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 3. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5 – 6 г.)
ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 4. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6 – 7 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Уведомителни писма
До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКИ ЗА УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Уведомителни писма
До директори на училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИ 
СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ – С УВРЕДЕН СЛУХ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2. И 3. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.
 
ЗАЯВКИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 3. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5 – 6 г.)
ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 4. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Уведомителни писма
До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКИ ЗА УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Уведомителни писма
До директори на училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ – С УВРЕДЕН СЛУХ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2. И 3. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Споделете с приятели


Открий ни в: