Заявка за 3. подготвителна група (5 - 6 г.)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашата образователна институция, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на детската градина/училище.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на образователната институция.
3. Отбележете с Да или Не срещу „Образователната институция е на делегиран бюджет” (отнася се за детски градини). 
4. Отбележете „С договор” или „Без договор” е заявката (отнася се за детски градини).
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2020/2021 година попълнете общия брой групи/паралелки и деца/ученици към датата на заявката.
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Моля да попълните и броя групи, за които се прави заявката.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 02/923 18 49 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за 3. подготвителна група (5 – 6 г.) за учебната 2020/2021 година
на издателство „Просвета - София” АД, „Просвета Плюс” ЕООД и „Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Образователната институция е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Вид заявка:   (маркирайте вярното)


* Прогнозни данни за учебната 2020/2021 г.
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
5 - 6 години


Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят”
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Любен Витанов
5
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 5 - 6 г.
Любен Витанов
6
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
33.55 лв.
СУМА:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 5 - 6 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2020/2021 година е избрал да работи с комплект „Чуден свят”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Музикални дискове към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Табло „Превозни средства”
 • >> Флашкарти „Превозни средства”

Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри”
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
2
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
3
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
4
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
5
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
33.55 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2020/2021 година е избрал да работи с комплект „АБВ☺игри”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Музикални дискове към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Табло „Превозни средства”
 • >> Флашкарти „Превозни средства”

Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка”
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
2
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Румен Генков, Огнян Занков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Георги Иванов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
33.55 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2020/2021 година е избрал да работи с комплект „Ръка за ръка”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Музикални дискове към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Табло „Превозни средства”
 • >> Флашкарти „Превозни средства”

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 3. подготвителна група (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
5.75 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
6.14 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
6.14 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова
5.70 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Любен Витанов
4.72 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 5 - 6 г.
Любен Витанов
5.10 лв.
0.00 лв.
7
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
6.50 лв.
0.00 лв.
8
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
6.50 лв.
0.00 лв.
9
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
6.50 лв.
0.00 лв.
10
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
6.50 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
7.55 лв.
0.00 лв.
12
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
6.72 лв.
0.00 лв.
13
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
5.30 лв.
0.00 лв.
14
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.
6.90 лв.
0.00 лв.
15
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Румен Генков, Огнян Занков
6.91 лв.
0.00 лв.
16
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Георги Иванов
7.72 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

** Предлагаме на Вашето внимание и нашите специални оферти за обучение по езиковата система „РОР!”, разработена в три нива и специално създадена за българските деца, желаещи да изучават английски език. Заявки може да изтеглите от сайта www.prosveta.bg

Заявки за помагала за 3. подготвителна група (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Играя и уча. Концентрация за трета подготвителна възрастова група 5-6 г.
Издателство „Loewe”/„Просвета”
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Играя и уча. Концентрация за 5 – 6 години
Издателство „Loewe”/„Просвета”
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Играя и пиша. Книжка 1 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Играя и пиша. Книжка 2 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Играя и пиша. Книжка 3 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Играя и пиша. Книжка 4 за 5 – 6 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Броя и смятам. Книжка 2. Уча числата до 5
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Броя и смятам. Книжка 3. Уча се да разпознавам фигури и мерки
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Математически вълшебства
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Моята книжка. Цифри и загадки
К. Мерле
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Моята книжка. Рисунки и загадки
К. Мерле и др.
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Рисувам стъпка по стъпка за 4-5 години
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев
6.53 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Книга за учителя. Чуден свят за 5 - 6 години
Б. Ангелов, П. Вълчева и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Книга за учителя. АБВ игри за 5 - 6 години
Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Книга за учителя. Ръка за ръка за 5 - 6 години
Ирина Колева, Мария Ено и др.
9.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
501 занимания за деца
Дай Ходжис
22.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Чудна азбука
Н. Радулова и др.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Голяма книга за животни
М. Манси
39.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Календар на празниците
В. Гюрова и др.
8.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Табло „Всички деца по света”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Флашкарти „Превозни средства”
Издателство „Просвета”
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Табло „Безопасно движение”
Мария Босева
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Табло „Нашата красива България”
„Просвета – София” АД
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Табло „Музикални инструменти”
Издателство „Просвета”
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Табло „Азбука”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
Табло „Професии”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
17
Флашкарти „Професии”
Издателство „Просвета”
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 02/923 18 49 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ

Споделете с приятели


Открий ни в: