Заявки за учебната 2020/2021 г.При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 02/923 18 49 или на имейл: marketing@prosveta.bg

 

 

КАК СЕ ПОПЪЛВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ ОНЛАЙН ЗАЯВКИТЕ

3. и 4. подготвителна група              1. - 7. клас

 

 
ЗАЯВКИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 3. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5 – 6 г.)
ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 4. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Уведомителни писма
До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКИ ЗА УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
Уведомителни писма
До директори на училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ – С УВРЕДЕН СЛУХ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2. И 3. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦА ОТ 2 ДО 5 Г.
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
 
ЗАЯВКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 – 3 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА I ГРУПА (3 – 4 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА II ГРУПА (4 – 5 г.) .XLS
 
ЗАЯВКИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
 
ЗАЯВКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 – 3 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА I ГРУПА (3 – 4 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА II ГРУПА (4 – 5 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА III ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5 – 6 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7 г.) .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС .XLS
 
ЗАЯВКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС .XLS
 
Уведомително писмо
До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
Споделете с приятели


Открий ни в: