Заявка за ученици с увреден слух I - III клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на образователната институция.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч. на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух за І – III клас за учебната 2019/2020 година на издателство „Просвета – София“ АД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Прогнозни данни за учебната 2019/2020 г.
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
I клас
II клас
III клас


1. Учебниците за 1 . клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години e в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2019/2020 година е трета година на ползването им.
3. Учебните тетрадки са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и учебни помагала.

I клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Произношение, Неда Балканска и др.
при необходимост
29.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по произношение, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Развитие на речта, Неда Балканска и др.
при необходимост
29.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по развитие на речта, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


1. Учебниците за 2. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2019/2020 година е трета година на ползването им. 3. Учебните тетрадки са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и учебни помагала.

II клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Развитие на речта, Неда Балканска и др.
при необходимост
29.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по развитие на речта, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


1. Учебниците за 3. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година, т.е. учебната 2019/2020 година е трета година на ползването им.
3. Учебните тетрадки са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и учебни помагала.

III клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Развитие на речта, Неда Балканска и др.
при необходимост
29.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Учебна тетрадка по развитие на речта, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 и на или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ


Открий ни в: