Заявка за IV подготвителна група (6 - 7 г.)


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашата образователна институция, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на детската градина/училище.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на образователната институция.
3. Отбележете с Да или Не срещу „Образователната институция е на делегиран бюджет” (отнася се за детски градини). 
4. Отбележете „С договор” или „Без договор” е заявката (отнася се за детски градини).
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2019/2020 година попълнете общия брой групи/паралелки и деца/ученици към датата на заявката.
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Моля да попълните и броя групи, за които се прави заявката.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на посочените телефони всеки делничен ден в работно време от 09,00 до 17,00 ч.
тел.: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 5102/923 18 54  или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6 – 7 г.) за учебната 2019/2020 година
на издателство „Просвета - София” АД, „Просвета Плюс” ЕООД и „Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Образователната институция е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Вид заявка:   (маркирайте вярното)


* Прогнозни данни за учебната 2019/2020 г.
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
6 - 7 години


Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят”
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
2
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Любен Витанов
3
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 6 - 7 г.
Любен Витанов
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова
5
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
6
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
Заявено количество:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
32.54 лв.
СУМА:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 6 - 7 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2019/2020 година е избрал да работи с комплект „Чуден свят”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Музикални дискове към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Табло „Празници и чествания”
 • >> Табло „Котаракът в чизми”

Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри”
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
2
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
3
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
4
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
5
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, М. Стоянова и др.
Заявено количество:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
32.54 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2019/2020 година е избрал да работи с комплект „АБВ☺игри”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Музикални дискове към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Табло „Празници и чествания”
 • >> Табло „Котаракът в чизми”

Познавателните книжки и помагала са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка”
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
И. Колева, С.Вълкова и др.
2
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Юлияна Гарчева
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Румен Генков, Константин Жеков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Георги Иванов
Заявено количество:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
32.54 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Всеки учител, който през учебната 2019/2020 година е избрал да работи с комплект „Ръка за ръка”, ще получи:
 • >> Екземпляр от всяка познавателна книжка към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Музикални дискове към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Табло „Празници и чествания”
 • >> Табло „Котаракът в чизми”

Заявки за отделни познавателни книжки за IV подготвителна група (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
6.09 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
6.09 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
5.75 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова
5.53 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Любен Витанов
4.54 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 6 - 7 г.
Любен Витанов
4.54 лв.
0.00 лв.
7
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
6.30 лв.
0.00 лв.
8
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
6.30 лв.
0.00 лв.
9
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
6.30 лв.
0.00 лв.
10
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
6.30 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, М. Стоянова и др.
7.34 лв.
0.00 лв.
12
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
И. Колева, С.Вълкова и др.
6.32 лв.
0.00 лв.
13
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Юлияна Гарчева
6.32 лв.
0.00 лв.
14
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров
6.10 лв.
0.00 лв.
15
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Румен Генков, Константин Жеков
6.26 лв.
0.00 лв.
16
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Георги Иванов
7.54 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за IV подготвителна група (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Играя и уча. Концентрация за четвърта подготвителна възрастова група
Издателство „Loewe”/„Просвета”
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Моята книжка. Цифри и загадки
К. Мерле
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Моята книжка. Рисунки и загадки
К. Мерле и др.
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Рисувам стъпка по стъпка за 6 – 7 години
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Весели картинни загадки – футбол
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Весели картинни загадки – елфи и феи
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Математически вълшебства
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Играя и пиша. Книжка 1 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Играя и пиша. Книжка 2 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Играя и пиша. Книжка 3 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Играя и пиша. Книжка 4 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Играя и пиша. Книжка 5 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Броя и смятам. Уча числата до 10. Книжка 4 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Броя и смятам. Уча се да рисувам и измервам. Книжка 5 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Броя и смятам. Събирам и изваждам до 10. Книжка 6 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
Броя и смятам. Уча числата до 20. Книжка 7 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
17
Броя и смятам. Събирам и изваждам до 20. Книжка 8 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
18
Чуден свят. Игри по всички образователни направления. 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев
6.29 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

** Предлагаме на Вашето внимание и нашите специални оферти за обучение по езиковата система „РОР!”, разработена в три нива и специално създадена за българските деца, желаещи да изучават английски език. Заявки може да изтеглите от сайта www.prosveta.bg

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Книга за учителя. Чуден свят 6 - 7 години
Б. Ангелов, П. Вълчева и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Книга за учителя. АБВ игри 6 - 7 години
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Книга за учителя. Ръка за ръка 6 - 7 години
И. Колева, С. Вълкова и др.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Календар на природата
Д. Гюров и др.
8.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Календар на празниците
В. Гюрова и др.
8.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
501 занимания за деца
Дай Ходжис
22.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Голяма книга за животни
М. Манси
39.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Чудна азбука
Н. Радулова и др.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Табло „Азбука”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Табло „Всички деца по света”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Табло „Професии”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Флашкарти „Професии”
Издателство „Просвета”
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Флашкарти „Превозни средства”
Издателство „Просвета”
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
Табло „Безопасно движение”
Мария Босева
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
17
Табло „Нашата красива България”
„Просвета-София”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
18
Табло „Музикални инструменти”
Издателство „Просвета”
7.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 и на или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ

Споделете с приятели


Открий ни в: