Заявка за V - VII клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч. на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници за V, VI и VII клас за учебната 2019/2020 година
на издателствата „Просвета – София” АД, „Просвета Плюс” ЕООД, „Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Прогнозни данни за учебната 2019/2020 г.
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
V клас
VI клас
VII клас


1. Учебниците по история и цивилизация за 5. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2019/2020 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. След попълване на броя учебници, колоната „Брой учители по предмет” става активна. В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния учебен предмет и клас, за да получат предвидения бонус за избор на учебник.

История и цивилизации за 5. клас
Издателство
Учебник
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
„Просвета – София“ АД
История и цивилизации за 5. клас, Тодор Леков, Диляна Ботева-Боянова и др.
за всеки ученик
17.85 лв.
0.00 лв.
1.43 лв.
0.00 лв.
„Просвета Плюс" ЕООД
История и цивилизации за 5. клас, Е. Михайлова, М. Димова и др.
за всеки ученик
17.85 лв.
0.00 лв.
1.43 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 5. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 5. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

V клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език за 5. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Български език за 5. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки" ЕООД
Български език за 5. клас, Милена Васева, Тина Велева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Литература за 5. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Литература за 5. клас, Весела Михайлова, Любов Шишкова
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Hello! New Edition - Английски език за 5. клас, Емилия Колева, Десислава Петкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Gemeinsam. Учебник по немски език за 5. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 5. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София“ АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 5. клас, Маргарита Котева, Лилия Георгиева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика за 5. клас, Пенка Нинкова Иванова, М. Лилкова, Т. Стоева, Ст. Ставрева-Нейчева, И. Шаркова
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Математика за 5. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Азбуки" ЕООД
Математика за 5. клас, Татяна Аргирова Генчева, Вера Ковачева, София Димитрова
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета – София“ АД
Информационни технологии за 5. клас, Н. Николова, Ел. Стефанова, М. Николова, Д. Петрова, Ол. Константинов
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета Плюс" ЕООД
Информационни технологии за 5. клас, А. Ангелов, Д. Дурева-Тупарова, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Михова-Стоянова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София“ АД
География и икономика за 5. клас, С. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс" ЕООД
География и икономика за 5. клас, Л. Цанкова, Н. Димов, Е. Лазарова, Г. Коцев, Г. Бърдаров, Н. Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Човекът и природата за 5. клас, М. Гайдарова, Ст. Манев, И. Илиев, Р. Петкова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс" ЕООД
Човекът и природата за 5. клас, В. Иванов, В. Димитрова, Д. Карагьозова, М. Иванова, С. Попова, Л. Апостолова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки" ЕООД
Човекът и природата за 5. клас, М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика за 5. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс" ЕООД
Музика за 5. клас, Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство за 5. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс" ЕООД
Изобразително изкуство за 5. клас, Мариана Мойнова, Вяра Гунева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

1. Учебниците за 6. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2017/2018 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

VI клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Български език за 6. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Български език за 6. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Български език за 6. клас, Милена Васева и Тина Велева
при необходимост
17.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София“ АД
Литература за 6. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс" ЕООД
Литература за 6. клас, Весела Михайлова и Любов Шишкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София“ АД
Hello! New edition. Английски език за 6. клас, Емилия Колева и Десислава Петкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София“ АД
Deutsch Gemeinsam. Немски език за 6. клас, Димитрина Гергова и Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София“ АД
Матрёшка. Руски език за 6. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София“ АД
Arc-en-ciel. Френски език за 6. клас, Маргарита Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София“ АД
Математика за 6. клас, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Станимира Ставрева-Нейчева
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс" ЕООД
Математика за 6. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Тинка Бонина-Христова, Николай Райков
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Математика за 6. клас, Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катерина Марчева, София Димитрова
при необходимост
16.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета – София“ АД
Информационни технологии за 6. клас със CD, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета Плюс" ЕООД
Информационни технологии за 6. клас със CD, Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова, Маргарита Спирова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София“ АД
История и цивилизации за 6. клас, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс" ЕООД
История и цивилизации за 6. клас, Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София“ АД
География и икономика за 6. клас, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс" ЕООД
География и икономика за 6. клас, Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София“ АД
Човекът и природата за 6. клас, Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс" ЕООД
Човекът и природата за 6. клас, Виктор Иванов, Лиляна Боянова, Камелия Тракийска, Мариета Иванова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки“ ЕООД
Човекът и природата за 6. клас, Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова, Гергана Комитска
при необходимост
18.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София“ АД
Музика за 6. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс" ЕООД
Музика за 6. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София“ АД
Изобразително изкуство за 6. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс" ЕООД
Изобразително изкуство за 6. клас, Мариана Мойнова и Вяра Гунева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София“ АД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Любен Витанов и Донка Куманова-Ларде
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс" ЕООД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

1. Учебниците за 7. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2018/2019 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

VII клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 7. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Български език за 7. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ЕООД
Български език за 7. клас, Милена Васева, Тина Велева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 7. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Литература за 7. клас, Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
HELLO! New Edition. Английски език за 7. клас, Десислава Петкова, Яна Спасова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
DEUTSCH GEMEINSAM Немски език за 7. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрëшка. Руски език за 7. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel Френски език за 7. клас, Маргарита Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 7. клас, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕООД
Математика за 7. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологиии
„Просвета – София” АД
Информационни технологии за 7. клас, Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Констонтинов, Светла Бойчева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Информационни технологии
„Просвета Плюс” ЕООД
Информационни технологии за 7. клас, Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 7. клас, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михайл Груев, Мария Босева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕООД
История и цивилизации за 7. клас, Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 7. клас, Стела Дерменджиева, Петя Събева, Петър Стоянов, Николай Попов, Цветелина Пейкова, Надежда Николова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕООД
География и икономика за 7. клас, Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
Биология и здравно образование
„Просвета – София” АД
Биология и здравно образование за 7. клас, Мария Кабасанова, Васил Големански, Ценка Часовникарова, Гергана Комитска, Емилия Илова, Ренета Петкова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Биология и здравно образование
„Просвета Плюс” ЕООД
Биология и здравно образование за 7. клас, Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Физика и астрономия
„Просвета – София” АД
Физика и астрономия за 7. клас, Димитър Мърваков, Виктор Иванов, Мая Гайдарова, Петко Недялков, Илона Мирчева, Мариета Иванова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Физика и астрономия
„Просвета Азбуки” ЕООД
Физика и астрономия за 7. клас, Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Химия и опазване на околната среда
„Просвета – София” АД
Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Химия и опазване на околната среда
„Просвета Плюс” ЕООД
Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 7. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕООД
Музика за 7. клас, Пенка Минчева, Мария Бояджиева, Красимира Филева, Светла Христова, Диана Кацарова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 7. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕООД
Изобразително изкуство за 7. клас, Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 7. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕООД
Технологии и предприемачество за 7. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 и на или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ


Открий ни в: