Заявка за родинознание за 1. клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. В таблицата с прогнозни данни попълнете общия брой паралелки и ученици към датата на заявката.
5. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
6. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебни комплекти по родинознание за 1. клас за учебната 2021/2022 година
на издателствата „Просвета – София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД, „Просвета Азбуки” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2021/2022 година
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
1. клас


1. Учебните комплекти по родинознание за 1. клас са със срок на ползване 1 учебна година.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2021/2022 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

Родинознание за 1. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Родинознание
„Просвета – София” АД
Родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
за всеки ученик
4.07 лв.
0.00 лв.
0.21 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета – София” АД
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
за всеки ученик
2.54 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Плюс” ЕАД
Родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска
за всеки ученик
4.07 лв.
0.00 лв.
0.21 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска
за всеки ученик
2.54 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Азбуки” ЕООД
Родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
за всеки ученик
4.07 лв.
0.00 лв.
0.21 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Азбуки” ЕООД
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
за всеки ученик
2.54 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ПРИ ИЗБОР НА УЧЕБНИК ПО РОДИНОЗНАНИЕ ЗА 1. КЛАС
Наименование
Количество


ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ


Открий ни в: