Заявка за IV клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат.
Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, град/село, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете име на директор, име на МОЛ, име на лице за контакт, мобилен телефон на лице за контакт, служебен телефон на лице за контакт, имейл на учебното заведение.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
При попълване на заявката автоматично се изчисляват броят и сумите за осигуряване на достъп до електронно четимите учебници (ЕЧ) за учебната 2019/2020 г.
4. След попълване на броя учебници, колоната „Брой учители по предмет” става активна. В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния учебен предмет и клас, за да получат предвидения бонус за избор на учебник.
5. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”. Ако успешно сте изпратили заявката, на въведения от Вас имейл ще получите копие от нея.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч. на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници
за IV клас за учебната 2019/2020 година
на издателствата „Просвета – София” АД и „Просвета Плюс” ЕООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* Булстат:
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Град/село:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Директор:
* МОЛ:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Прогнозни данни за учебната 2019/2020 г.
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
IV клас


1. Учебниците за 4. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване 3 учебни години е в сила от учебната 2019/2020 година.
3. Учебните тетрадки и албумите по технологии и предприемачество са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват всяка година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и помагала.
IV клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 4. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
8.85 лв.
0.00 лв.
0.71 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по български език за 4. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
5.73 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по български език за 4. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
3.92 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Читанка за 4. клас, Румяна Танкова, Виктор Самуилов
за всеки ученик
8.95 лв.
0.00 лв.
0.72 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка към читанка за 4. клас, Румяна Танкова, Станимира Мушакова
за всеки ученик
5.18 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Български език за 4. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
8.85 лв.
0.00 лв.
0.71 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка № 1 по български език за 4. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
5.73 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка № 2 по български език за 4. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
3.92 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Читанка за 4. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
8.95 лв.
0.00 лв.
0.72 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка към читанка за 4. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
5.18 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition. Английски език за 4. клас, Емилия Колева, Елка Ставрева
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition. Тетрадка по английски език за 4. клас, Емилия Колева, Елка Ставрева
за всеки ученик
3.50 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Funkel Neu. Немски език за 4. клас, Искра Лазарова
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Тетрадка по немски език за 4. клас, Искра Лазарова
за всеки ученик
3.50 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрëшка. Руски език за 4. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрëшка. Тетрадка по руски език за 4. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова
за всеки ученик
3.50 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 4. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
7.77 лв.
0.00 лв.
0.62 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по математика за 4. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
4.10 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по математика за 4. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
4.20 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕООД
Математика за 4. клас, Владимира Ангелова, Жана Колева
за всеки ученик
7.77 лв.
0.00 лв.
0.62 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка № 1 по математика за 4. клас, Владимира Ангелова, Александра Николова
за всеки ученик
4.10 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка № 2 по математика за 4. клас, Владимира Ангелова, Жана Колева
за всеки ученик
4.20 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета – София” АД
Компютърно моделиране за 4. клас, Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета – София” АД
Тетрадка по компютърно моделиране за 4. клас, Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета Плюс” ЕООД
Компютърно моделиране за 4. клас, Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка по компютърно моделиране за 4. клас, Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София” АД
Човекът и обществото за 4. клас, Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова
за всеки ученик
7.87 лв.
0.00 лв.
0.63 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София” АД
Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас, Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова
за всеки ученик
4.50 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета Плюс” ЕООД
Човекът и обществото за 4. клас, Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
за всеки ученик
7.87 лв.
0.00 лв.
0.63 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас, Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
за всеки ученик
4.50 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 4. клас, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев
за всеки ученик
5.73 лв.
0.00 лв.
0.45 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Тетрадка по човекът и природата за 4. клас, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев
за всеки ученик
3.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕООД
Човекът и природата за 4. клас, Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова
за всеки ученик
5.73 лв.
0.00 лв.
0.45 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕООД
Тетрадка по човекът и природата за 4. клас, Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова
за всеки ученик
3.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 4. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова
за всеки ученик
7.90 лв.
0.00 лв.
0.63 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕООД
Музика за 4. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
за всеки ученик
7.90 лв.
0.00 лв.
0.63 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 4. клас, Л. Ангелова, П. Легкоступ, Г. Михайлова-Недкова, С. Пеловска
за всеки ученик
4.10 лв.
0.00 лв.
0.33 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕООД
Изобразително изкуство за 4. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
за всеки ученик
4.10 лв.
0.00 лв.
0.33 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 4. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
0.32 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕООД
Технологии и предприемачество за 4. клас, Любен Витанов, Елисавета Васова
за всеки ученик
4.00 лв.
0.00 лв.
0.32 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕООД
Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, Любен Витанов
за всеки ученик
3.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 4. КЛАС
Наименование
Количество


ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 ч.
на посочените телефони: 02/923 18 47, 02/923 18 49, 02/923 18 51, 02/923 18 54 и на или на имейл: marketing@prosveta.bg

ИЗПРАТИ

Споделете с приятели


Открий ни в: