ДАННИ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ


Уважаеми колеги,

За да Ви издадем Удостоверение за присъден квалификационен кредит, е необходимо да получим в електронен вид всички Ваши данни,
посочени във формуляра по-долу. 

Вие ще получите Вашето удостоверение от съответния представител на НИМ (Национална Информационна Мрежа) на „Просвета”.  

Списък с техните офиси, имена и адреси вижте тук. 

 

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ

Моля въведете имейл адреса, който сте посочили при регистрацията за обучителните програми.

* Имейл:


Открий ни в: