Учебници по испански език за 12. клас


12. клас. Испански език
 

LENGUA Y LITERATURA, ЧАСТ ПЪРВА. АУДИОДИСК.
УЧЕБНИК ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС (CD) | ПРОСВЕТА

(Мариана Манолова, Ирина Аламанова)

Цена: 6.00 лв.

Учебникът Lengua y literatura е предназначен за учениците от 12. клас – профилирана подго­товка. Той надгражда знанията и уменията, при­добити в 11. клас. Състои се от две части.
Представя испаноезични писатели от края на XIX и XX в. Разглеждат се основни теми в испан­ската и ибероамериканската литература от този период: човекът и природата, жената и нейната съдба, идентичност, информационна епоха, нови технологии, проблеми на съвременното общес­тво, традиции и култура, изкуство. Включените материали запознават учениците с основните периоди, течения и стилове в културната и лите­ратурната история на Испания и Ибероамерика.
Авторите и техните произведения са предс­тавени на фона на съответния културно-исторически контекст. Потърсена е връзката между испанската и ибероамериканската литература и са включени разнообразни задачи за анализ на текстовете. В граматичния раздел учениците усъвършенстват своите знания и умения по испански език.

 

LENGUA Y LITERATURA, ЧАСТ ВТОРА.
УЧЕБНИК ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС | ПРОСВЕТА

(Мариана Манолова, Ирина Аламанова)

Цена: 14.40 лв.

Учебникът Lengua y literatura е предназначен за учениците от 12. клас профилирана подго­товка. Той надгражда знанията и уменията, при­добити в 11. клас. Състои се от две части.
Представя испаноезични писатели от края на XIX и XX в. Разглеждат се основни теми в испан­ската и ибероамериканската литература от този период: човекът и природата, жената и нейната съдба, идентичност, информационна епоха, нови технологии, проблеми на съвременното общес­тво, традиции и култура, изкуство. Включените материали запознават учениците с основните периоди, течения и стилове в културната и лите­ратурната история на Испания и Ибероамерика.
Авторите и техните произведения са предс­тавени на фона на съответния културно-исто-рически контекст. Потърсена е връзката между испанската и ибероамериканската литература и са включени разнообразни задачи за анализ на текстовете.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: