Състезание за STEM урок


 


Вие сте иновативен учител и имате нестандартни идеи?

Насърчавате учениците си да изследват и изобретяват?


Ето възможност да бъдете възнаградени за усилията си – Издателска група „Просвета” обявява учителски конкурс за STEM уроци.

При подхода STEM (S – наука, T – технологии, E – инженерство, M – математика) учениците сами стигат до обяснението на явления, процеси и понятия, като ги разглеждат през различни науки.

От представяне на факти и дефиниции учебният час се превръща в изследователска мисия. С КАКВИ УРОЦИ ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА?


Вие избирате темата – от устройството на клетката до устройството на Вселената.

Урокът следва да покрива поне един учебен час и да е насочен към учениците от 5. до 7. клас.


 

ПРИ РАЗРАБОТКИТЕ ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ:

 • оригинални идеи;

 • структура и логика на урока;

 • интерактивност: провеждане на практически задачи/експерименти;

 • наличие на илюстративен материал;

 • възможност за работа по групи;

 • интеграция на съдържание от различни учебни предмети (например математика, природни науки, технологии);

 • приложимост на заложените в урока знания и умения.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Желаещите да участват да изпратят оригиналните си разработки на адрес konkurs@prosveta.bg до 10 декември 2022 г. Допуска се участие както за учители и учителски колективи, така и за учители с екип от ученици.

Няма ограничение за това в кой клас преподават участниците. Важно е уроците да са за 5. – 7. клас.ЖУРИ:

 
Разработките ще се оценяват от жури, съставено от редакторите на „Просвета” в областта на математиката и природните науки.


 
НАГРАДИ:

На победителите ще бъдат връчени следните парични награди (откупка на проекта):

 • Първо място – 1000 лв.
 • Второ място – 500 лв.
 • Трето място – 250 лв.

Отличените разработки ще бъдат качени в нашата дигитална платформа е-просвета.НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Три имена на автора или авторите, предмет и клас, училище и населено място
 • Актуален телефон и имейл за връзка

* Моля, отбележете името си и на подходящо място вътре в разработката.


КРАЕН СРОК: 10 декември 2022 г.

Желаем успех на всички участници!


Открий ни в: