Примерни годишни разпределения за 5. клас


Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
(Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
(Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
(Милена Васева, Тина Велева)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 5. клас
(Албена Хранова, Тина Велева, Лъчезар Бояджиев)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 5. клас
(Весела Михайлова, Любов Шишкова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература
за избираемите учабни часове за 5. клас


Примерно годишно тематично разпределение по английски език Hello! New Edition за 5. клас.
НОВО – за 102 часа годишно

(Емилия Колева, Десислава Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 5. клас. DEUTSCH GEMEINSAM - НОВО - за 102 часа годишно
(Димитрина Гергова, Искра Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 5. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова)

Примерно годишно тематично разпределение по френски език за 5. клас. ARC-EN-CIEL
(Маргарита Котева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 5. клас по новата програма за учебната 2022/2023 г. (170 часа)
(Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Станимира Ставрева-Нейчева, Ирина Шаркова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 5. клас по новата програма за учебната 2022/2023 г. (170 часа)
(Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 5. клас
(Татяна Аргирова Генчева, Вера Ковачева, София Димитрова)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас
по новата програма за учебната 2021/2022 г.

(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас
по новата програма за учебната 2021/2022 г. (първи вариант)

(Даниела Дурева-Тупарова, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас 
по новата програма за учебната 2021/2022 г. (втори вариант)

(Даниела Дурева-Тупарова, Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 5. клас
(Теодор Леков, Диляна Ботева-Боянова, Александър Николов, Мария Босева)

Примерно годишно тематично разпределение по история и цивилизации за 5. клас
(Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Йорданов Иванов)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 5. клас
(Петя Събева, Стела Дерменджиева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за 5. клас
(Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Коцев)

Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика
за обучението, организирано в чужбина за
5.–7. клас

(Петя Събева, Стела Дерменджиева, Атанас Дерменджиев, Цветелина Пейкова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 5. клас
(Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ренета Петкова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 5. клас
(Виктор Иванов, Величка Павлова Димитрова, Делка Карагьозова-Дилкова, Мариета Иванова,
Силвия Стоименова Попова, Лориана Иванова Апостолова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 5. клас
(Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 5. клас
(Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 5. клас
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 5. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 5. клас
(Мариана Мойнова, Вяра Гунева)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 5. клас
(Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 5. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 5. клас

 

Споделете с приятели


Открий ни в: