Примерни годишни разпределения за 4. клас


Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 4. клас
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Виктор Самуилов)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 4. клас
за избираемите учебни часове (1 час)

(Румяна Танкова, Ваня Иванова, Станимира Мушакова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 4. клас
за избираемите учебни часове (1,5 часа)

(Румяна Танкова, Ваня Иванова, Станимира Мушакова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 4. клас
(Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 4. клас
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 4. клас
за избираемите учебни часове (1 час)

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 4. клас
за избираемите учебни часове (1,5 часа)

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове
по български език и литература за 4. клас

(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 4. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 4. клас
(Искра Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 4. клас
(Анна Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 4. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 4. клас
за избираемите учебни часове
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 4. клас
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 4. клас
за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране за 4. клас
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране за 4. клас
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и обществото за 4. клас
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и обществото за 4. клас
(Екатерина Михайлова, Силвия Цветанска, Марияна Султанова)

Примерно годишно тематично разпределение за избираемите учебни часове
по човекът и обществото за 4. клас

(Екатерина Михайлова, Силвия Цветанска, Марияна Султанова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 4. клас
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 4. клас
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 4. клас
за избираеми учебни часове

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 4. клас
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 4. клас (18 часа)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 4. клас (36 часа)
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 4. клас
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Пеловска)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 4. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 4. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 4. клас
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 4. клас

Примерно годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за 4. клас
към помагалото „Знам и мога”

(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Катя Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение за часа на класа за 4. клас (Азбука на правилата)
(Жулиета Савова)

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: