Примерни годишни разпределения за 3. клас


Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 3. клас
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Цанко Лалев)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове
по български език и литература за 3. клас, 1 час/2 часа седмично

(Румяна Танкова)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове
по български език и литература за 3. клас, 1, 5 часа седмично

(Румяна Танкова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 3. клас
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 3. клас
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Учебна програма по български език и литература за избираемите учебни часове
в 3. клас, кратко представяне

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове
по български език и литература за 3. клас, 1 час седмично

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове
по български език и литература за 3. клас, 1,5 часа седмично

(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове
по български език и литература за 3. клас

(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 3. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 3. клас
за избираемите учебни часове към FUNFAIR

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 3. клас
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулев)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 3. клас
(Анна Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 3. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение и програма по математика за 3. клас
за избираемите учебни часове, 1 час седмично

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас
за избираемите учебни часове, 1,5 час седмично

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 3. клас
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас
за избираемите учебни часове, 1 час седмично

(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас
за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране за 3. клас
(Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров)

Примерно годишно тематично разпределение по компютърно моделиране за 3. клас
(Антоанета Миланова, Вера Георгиева, Величка Дафчева)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и обществото за 3. клас
(Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по човекът и обществото за 3. клас
(Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и обществото за 3. клас
(Екатерина Михайлова, Силвия Цветанска, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по човекът и обществото за 3. клас
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 3. клас
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по човекът и природата за 3. клас
(Мария Кабасанова, Ели Пещерска)

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по човекът и природата за 3. клас

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 3. клас
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 3. клас
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 3. клас
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 3. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 3. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 3. клас
(Любен Витанов, Елисавета Васова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 3. клас
(Евгения Герова)

Примерно годишно тематично разпределение по информационни технологиии за 3. клас
(Антоанета Миланова, Величка Николова, Клавдия Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за 3. клас към помагалото „Знам и мога”

Примерно годишно тематично разпределение за часа на класа за 3. клас (Азбука на правилата)
(Жулиета Савова)

 

Споделете с приятели


Открий ни в: