Примерни годишни разпределения за 2. клас


Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас - Български език/Читанка
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Цанко Лалев)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас
за избираемите учебни часове

(Румяна Танкова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас - Български език
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас - Читанка
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 2. клас за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова)

Примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 2. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 2. клас
(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение по немски език за 2. клас
(Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс)

Примерно годишно тематично разпределение по руски език за 2. клас
(Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика във 2. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас
(Владимира Ангелова, Стела Дойчинова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 2. клас за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 2. клас
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 2. клас за избираемите учебни часове

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 2. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 2. клас
(Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 2. клас
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 2. клас
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 2. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 2. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 2. клас
(Любен Витанов, Деяна Недялкова)

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 2. клас
(С. Кънчева)

Примерно годишно тематично разпределение по Информационни технологии за 2. клас
(Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за 2. клас
(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Ели Пещерска)

Примерно годишно тематично разпределение за часа на класа за 2. клас (Азбука на правилата)
(Жулиета Савова)

 

Споделете с приятели


Открий ни в: