Примерни годишни разпределения за 1. клас


Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
(Румяна Танкова, Цанко Лалев)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
за избираемите учебни часове

(Румяна Танкова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
за избираемите учебни часове

(Пенка Димитрова, Мария Бончева)

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева, Иван Цанев, Георги Георгиев)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика в 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)

(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Примерно годишно тематично разпределение по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Примерно годишно тематично разпределение по математика в 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по математика в 1. клас
за ИУЧ към Вълшебното ключе


Примерно годишно тематично разпределение по родинознание за 1. клас
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Примерно годишно тематично разпределение по родинознание за 1. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Примерно годишно тематично разпределение по родинознание за 1. клас
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 1. клас
(Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 1. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Примерно годишно тематично разпределение по околен свят за 1. клас
(Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 1. клас
(Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова)

Примерно годишно тематично разпределение по музика за 1. клас
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 1. клас
(Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева)

Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за 1. клас
(Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 1. клас
(Георги Иванов, Ангелина Калинова)

Примерно годишно тематично разпределение по технологии и предприемачество за 1. клас
(Любен Витанов, Магдалена Райкова)

Примерно годишно тематично разпределение за ИУЧ (ЗИП) по технологии и предприемачество за 1. клас

Примерно годишно тематично разпределение по физическо възпитание и спорт за 1. клас
(Евгения Герова)

Примерно годишно тематично разпределение по английски език за 1. клас
за избираемите учебни часове (ИУЧ)

(Емилия Колева, Елка Ставрева)

Примерно годишно тематично разпределение по информационни технологии за 1. клас
(Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева)

Примерно годишно тематично разпределение на заниманията по интереси за 1. клас към помагалото „Знам и мога”
(Георги Иванов, Вихра Янчева, Поли Рангелова)

Примерно годишно тематично разпределение за часа на класа за 1. клас към „Азбука на правилата”
(Жулиета Савова)

 

Споделете с приятели


Открий ни в: