Примерни годишни разпределения за детските градини


Примерни годишни разпределения за Яслена група (2 – 3 г.):

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Чуден свят”
за Яслена група (2 – 3 г.)

(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Искрьова Иванова, Александрина Колева)

Примерни годишни разпределения за I възрастова група (3 – 4 г.):

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Чуден свят”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова,
А. Георгиев, Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, А. Колева)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Ръка за ръка”
за I възрастова група (3 – 4 г.)

(И. Колева, М. Ено, В. Ванева, Т. Велинова, В. Гюрова, Д. Гюров, О. Занков, Р. Генков, E. Андреева,
А. Бошнакова, Г. Иванов, М. Глушкова, Р. Пенев)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „АБВ ☺ игри”
за I възрастова група (3 – 4 г.)
(М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Б. Софийска, С. Струнджева)

Примерни годишни разпределения за II възрастова група (4 – 5 г.):

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Чуден свят”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова,
А. Георгиев, Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, А. Колева)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Ръка за ръка”
за II възрастова група (4 – 5 г.)

(И. Колева, М. Ено, В. Ванева, Т. Велинова, В. Гюрова, Д. Гюров, О. Занков, Р. Генков, E. Андреева,
А. Бошнакова, Г. Иванов, М. Глушкова, Р. Пенев)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „АБВ ☺ игри”
за II възрастова група (4 – 5 г.)
(М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Б. Софийска, С. Бошнакова)

Примерни годишни разпределения за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.):

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Чуден свят”
за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

(Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова,
А. Георгиев, Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, Н. Докова)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Ръка за ръка”
за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

(И. Колева, М. Ено, К. Семизорова, В. Ванева, Т. Велинова, В. Гюрова, Д. Гюров, М. Стоилова, М. Гюрова-Стоянова,
Л. Спиридонова, О. Занков, Р. Генков, E. Андреева, А. Бошнакова, Г. Иванов, М. Глушкова, Р. Пенев)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „АБВ ☺ игри”
за III подготвителна възрастова група (5 – 6 г.)

(М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Б. Софийска, С. Бошнакова)

Примерни годишни разпределения за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.):

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Чуден свят”
за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

(Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова, А. Георгиев,
Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, Н. Докова)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „Ръка за ръка”
за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

(И. Колева, С. Вълкова, Г. Златанова, К. Семизорова, М. Стоилова, Н. Ралчева, Ю. Гарчева, В. Гюрова, Д. Гюров,
С. Каракехайова, К. Жеков, Р. Генков, Е. Андреева, А. Бошнакова, Г. Иванов, М. Глушкова, Р. Пенев)

Примерни годишни тематични разпределения към комплект „АБВ ☺ игри”
за IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.)

(М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Б. Софийска, С. Бошнакова)

Примерни годишни разпределения за смесени подготвителни възрастови групи
(5 – 6 г. и 6 – 7 г.):

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по математика към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Примерно годишно тематично разпределение по околен свят към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Примерно годишно тематично разпределение по музика към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по конструиране и технологии към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)

Примерно годишно тематично разпределение по физическа култура към комплект „Чуден свят”
за смесени подготвителни възрастови групи (5 – 6 г. и 6 – 7 г.)


Работни таблици за смесени групи (3 – 4 г., 4 – 5 г., 5 – 6 г., 6 – 7 г.):

Работна таблица за смесена група по български език и литература, комплект „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по математика, комплект „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по околен свят, комплект „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по музика, комплект „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по изобразително изкуство, комплект „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по конструиране и технологии, комплект „Чуден свят”

Работна таблица за смесена група по физическа култура, комплект „Чуден свят”

 

Споделете с приятели


Открий ни в: