11. клас. Гражданско образование


Гражданско образование за 11. клас
(Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славчев)

ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИЯ УЧЕБНИК (вариант на печатния учебник)

 

ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК (вариант с допълнителни интерактивни ресурси)

 


Оценителите
на Министерството на образованието и науката (МОН), одобрили учебника, изтъкват следните негови достойнства:
– сложни научни понятия са обяснени на много ясен и разбираем за учениците език;
– всяко ново понятие се разглежда във взаимовръзката му с въведените преди него понятия;
– плурализъм на гледните точки към всяко ново понятие;
– новите знания са въведени чрез актуални примери от съвременния живот, познати и разбираеми за учениците.
Към тези достойнства ще добавим разнообразието от кинозадачи. При тях документални и игрални филми и трейлъри на филми в електронния вариант на учебника допълват и разширяват знанията за новите понятия и предоставят възможности за интересни дискусии в клас. Някои уроци за практически дейности и упражнения в печатния учебник са изградени изцяло върху конкретен филм.
Само чрез практически дейности и упражнения са представени също темите за ученика и училището в демократичното гражданство, за личната гражданска позиция и за конструктивно общуване и взаимодействие. В тези уроци на учителя и неговите ученици са предоставени различни интерактивни похвати, като симулации, ролеви игри в училищна среда, възпроизвеждащи ситуации и актуални процеси от обществено-политическия живот, които се доближават максимално до реалността.
Съдържанието на учебника не надхвърля с нищо обема от знания, заложен в учебната програма по гражданско образование за 11. клас, а очакваните резултати се постигат лесно и увлекателно чрез много и разнообразни практически задачи.
Авторите са прецизно балансиран колектив от доказани професионалисти: университетски преподаватели, гимназиален учител по история и философия и представител на неправителствена организация.

Освен десетки интерактивни задачи електронният вариант на учебника по гражданско образование в първоначалния си вид предлага и 9 документални и игрални филма. Върху някои от тях („Слава”, „Най-младият лагерист в Ловеч”) са изцяло изградени уроци от печатния учебник. Други („Голяма екскурзия, 1989 г.”, „Зимата на 1997 г.”, „Да живее България!”) са част от кинозадачите, които допълват или разширяват темите за обсъждане в края на уроците. Трети („Да останем ли в България?”) дават нов поглед върху изучаваните понятия и съответно нови теми за дискусия.
Електронният вариант непрекъснато се допълва и разнообразява, като актуализирането на ресурсите става автоматично и не се налага учебникът да бъде свален отново от платформата на „Просвета”. Голямо предимство на е-учебника е, че веднъж свален на компютъра на потребителя, той може да се използва, без да е необходима постоянна връзка с интернет.

 

Открий ни в: