Всички обучителни програми на „Просвета”


С КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ


/Кликнете върху темата за подробно описание/

ПРОГРАМА 1
Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1. - 4. клас

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. - 4. клас

Обучител: проф. д-р Румяна Танкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1360/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 2
Овладяване на математически компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес

Предмет/клас (етап)математика, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Ангелина Манова, гл. ас. Юлияна Гарчева, Севделина Белобрадова, Дора Маринкева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1388/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 3
Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап

Предмет/клас (етап)околен свят, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Силвия Цветанска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1363/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 4
Методически насоки за обучение по гражданско образование в 1. - 4. клас

Предмет/клас (етап)гражданско образование, 1. - 4. клас

Обучители: доц. д-р Силвия Цветанска, доц. д-р Радка Василева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1381/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 5
Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в начален и прогимназиален етап

Предмет/клас (етап)технологии и предприемачество, 1. - 7. клас

Обучители: проф. дпн Георги Иванов

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1382/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 6
Планирането на съвременния урок по чужди езици в условията на новите учебни програми (начален и прогимназиален етап)

Предмет/клас (етап)чужди езици, 1. - 4. и 5. - 7. клас

Обучители: доц. д-р Данаил Данов, Ваня Пенева, Анна Деянова-Атанасова, доц. д-р Антония Радкова, Десислава Петкова, ас. Елка Ставрева, Яна Спасова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1383/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 7
Практическите дейности в урока по музика – фактор за успешно прилагане на новите учебни програми (музика за 1. – 4. и 5. – 7. клас)

Предмет/клас (етап)1. - 4. клас и 5. - 7. клас

Обучители: Галунка Калоферова, доц. д-р Росица Драганова, Вяра Сотирова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1369/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 8
Иновации в обучението по изобразително изкуство в начален и прогимназиален етап. Нова учебна програма – методи и похвати на преподаване (изобразително изкуство за начален и прогимназиален етап)

Предмет/клас (етап)изобразително изкуство, 1. - 4. и 5. - 7. клас

Обучител: Галя Страшилова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1366/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 9
Иновации в обучението по български език в прогимназиален етап. Новите учебни програми, новите учебници, методи и похвати на преподаване

Предмет/клас (етап)български език, прогимназиален етап

Обучители: проф. д-р Татяна Ангелова, Весела Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1387/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 10
Обучението по човекът и природата в 5. – 6. клас според новите учебни програми и съвременните образователни подходи

Предмет/клас (етап)човекът и природата, 5. - 6. клас

Обучители: доц. д-р Мая Гайдарова, доц. д-р Стефан Манев, д-р Ренета Петкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1361/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 11
Дейностите в обучението по география и икономика в условията на новите учебни програми

Предмет/клас (етап)география и икономика, прогимназиален етап

Обучители: проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Петя Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1390/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 12
Електронното обучение по география и икономика в прогимназиален етап в условията на новите учебни програми

Предмет/клас (етап)география и икономика, прогимназиален етап

Обучители: проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Петя Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1395/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 13
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по литература

Предмет/клас (етап)литература 5. - 7. клас

Обучител: проф. д-р Албена Хранова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1397/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 14
Умения за ефективно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в 5. клас

Предмет/клас (етап)информационни технологии, 5. - 7. клас

Обучители: доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1389/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 15
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в прогимназиален етап.

Предмет/клас (етап)информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители: доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1386/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 16
Успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми по математика за общообразователна подготовка в прогимназиален етап

Предмет/клас (етап)математика, 5. - 7. клас

Обучители: доц. д-р Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Петинка Цанкова, Тинка Бонина

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1391/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 17
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по математика

Предмет/клас (етап)математика, 5. - 7. клас и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Кирил Банков, Пенка Иванова, Илиана Цветкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1396/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 18
Новите учебни програми и контролът и оценяването в обучението по география и икономика

Предмет/клас (етап)география и икономика, 5. - 7. и 8. - 10. клас

Обучители: проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Петя Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1392/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 19
Методически проекции на учебното съдържание за успешно прилагане на новите учебни програми по география и икономика в гимназиален етап

Предмет/клас (етап)география и икономика, гимназиален етап

Обучители: проф. д-р Стела Дерменджиева, доц. д-р Петя Събева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1393/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 20
Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование.

Предмет/клас (етап)предучилищно образование

Обучител: Радка Иванова, Александрина Беровска, доц. д-р Евгения Тополска, Маргарита Врачовска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 21
Учители и родители – съмишленици в предучилищното образование на децата

Предмет/клас (етап)предучилищно образование

Обучител: Радка Иванова, Пенка Вълчева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 22
Традиции и иновации в обучението по български език и литература в началния етап на средното училище

Предмет/клас (етап)български език и литература, начален етап

Обучител: гл. ас. д-р Пенка Димитрова, Невена Петрова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 23
Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в контекста на новите нормативни документи, реформиращи образованието

Предмет/клас (етап)математика, начален етап

Обучители: проф. д-р Владимира Ангелова, Александра Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 24
Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. - 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история на България)

Предмет/клас (етап)човекът и обществото, начален етап

Обучител: д-р Екатерина Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 25
Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на нови знания и обобщения (върху учебното съдържание по история на България)

Предмет/клас (етап)човекът и обществото, начален етап

Обучител: д-р Екатерина Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 26
Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история на България)

Предмет/клас (етап)човекът и обществото, начален етап

Обучител: Мариана Султанова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 27
Оценяване на степента на формиране на умения у учениците, заложени в учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) чрез часовете за затвърдяване на знания и обобщения (върху учебното съдържание по география на България)

Предмет/клас (етап)човекът и обществото, начален етап

Обучител: Мариана Султанова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 28
Началният учител като класен ръководител в условията на новите образователни реалности

Предмет/клас (етап): начален етап

Обучител: проф. д-р Жулиета Савова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 29
Учителското портфолио – философия, технология, практически проекции

Предмет/клас (етап): начален етап

Обучители: проф. д-р Владимира Ангелова, Александра Николова

Прогрмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 30
Обучение по български език и литература зад граница

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. – 7. клас

Обучители: проф. дпн Румяна Танкова, гл. ас. д-р Фани Бойкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 31
Основни компоненти, видове и форми на оценяване на резултатите от обучението на учениците по български език в прогимназиален етап

Предмет/клас (етап): български език и литература, прогимназиален етап

Обучител: проф. д-р Татяна Ангелова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 32
Изкуството да общуваме – развитие на партньорската компетентност

Предмет/клас (етап): начален, прогимназиален и гимназиален етап, училищни психолози и педагогически съветници

Обучител: доц. д-р Румен Бостанджиев

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 33
Най-новите информационни технологии в процеса на обучение

Предмет/клас (етап): всички етапи и класове

Обучители: Петинка Цанкова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 34
Съвременни стратегии и методи на обучение по история и цивилизации в прогимназиален етап в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование

Предмет/клас (етап): история и цивилизации, прогимназиален етап

Обучители: проф. д-р Веселин Янчев, доц. д-р Михаил Груев, доц. д-р Александър Николов, ас. Бистра Стоименова, Мария Босева

Прогрмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 35
Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по история и цивилизации 5. – 7. клас чрез часовете за практически дейности и упражнения

Предмет/клас (етап): история и цивилизация, прогимназиален етап

Обучител: д-р Екатерина Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 36
Оценяване на степента на формиране на умения на учениците, заложени в учебните програми по география и икономика за 5. – 7. клас чрез часовете за практически дейности и упражнения

Предмет/клас (етап): география и икономика, прогимназиален етап

Обучител: Мариана Султанова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 37
Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап

Предмет/клас (етап): информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, д-р Олег Константинов, Диана Петрова, Мирослава Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 38
Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии и възможностите за преодоляването им в първи гимназиален етап

Предмет/клас (етап): информационни технологии, прогимназиален и гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, Мирослава Николова, Дафинка Митева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 39
Предизвикателства при учене и преподаване на информатика

Предмет/клас (етап): информатика, прогимназиален и гимназиален етап

Обучители: доц. д-р Светла Бойчева, доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 40
Сексуално и репродуктивно здравно образование

Предмет/клас (етап): биология и здравно образование, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие

Обучител: доц. д-р Румен Бостанджиев 

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 41
Компетентностен профил на учителите наставници (с оглед на продължаващата квалификация за обучението по български език и по руски език)

Предмет/клас (етап): прогимназиален и гимназиален етап, директори и заместник-директори

Обучители: проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Антония Димитрова 

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 42
Съвременни стратегии и методи на обучение по история и цивилизации в гимназиален етап в контекста на новия Закон за предучилищното и училищното образование

Предмет/клас (етап): история и цивилизации, гимназиален етап

Обучители: проф. д-р Веселин Янчев, доц. д-р Веселин Груев, доц. д-р Александър Николов, ас. Бистра Стоименова, Мария Босева 

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 43
Иновативни стратегии и подходи за успешно прилагане на новите учебни програми по биология и здравно образование

Предмет/клас (етап): биология и здравно образование, гимназиален етап

Обучители: доц. д-р Маргарита Панайотова, д-р Златка Ваклева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 44
Планиране на съвременния урок по чужд език и литература в условията на новите учебни програми в гимназиалния курс; „обърнатият” час по литература (flipped classroom)

Предмет/клас (етап): чужди езици, гимназиален етап, ръководители направление ИКТ

Обучители: проф. д-р Мадлен Данова, доц. д-р Данаил Данов, Цветелина Таралова, Ваня Пенева, Яна Спасова, Катерина Костова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 45
Развиване на социални и граждански компетентности у учениците чрез интерактивни занимания, методи от неформалното образование и електронни ресурси

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучител: Елена Лазарова, Силвия Цветанска, Тина Велева–Иванова, Дора Маринкева, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Нели Попова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-144/22.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 46
Училище на 21. век чрез реализиране на проекти по програма Еразъм+ за училища и детски градини

Предмет/клас (етап): учители – предучилищно образование, учители – 1. – 12. клас, учители – целодневна организация, директори, заместник-директори, ръководители на направление ИКТ, педагогически съветници, психолози

Обучител: Елена Лазарова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-208/02.02.2018 г.  на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 47
Алтернативи по пътя към грамотността

Предмет/клас (етап): български език и литература, 1. – 4. клас

Обучител: проф. д-р Румяна Танкова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г.

ПРОГРАМА 48
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по литература 8. – 10. клас

Предмет/клас (етап): литература, 8. – 10. клас

Обучител: проф. д-р Албена Хранова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 49
Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 1. – 4. клас

Обучители: Вера Георгиева, Антоанета Миланова, Величка Дафчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 50
Умения за успешно прилагане на учебните програми по компютърно моделиране в 3. и 4. клас

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 3. – 4. клас

Обучители: д-р Мая Kасева, доц. д-р Даниела Иванова Тупарова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 51
Формиране на базови умения за създаване на съвременно електронно учебно съдържание

Предмет/клас (етап): всички предмети, 1. – 12. клас

Обучител: Петинка Цанкова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-321/16.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 52
Развитие и усъвършенстване на практически умения за създаване на съвременно електронно учебно съдържание

Предмет/клас (етап): всички предмети, 1. – 12. клас

Обучител: Петинка Цанкова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-321/16.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 53
МОЯТА БЪЛГАРИЯ – нов ефективен инструмент за преподаване на теми от българската история в дух на родолюбие чрез насърчаване на самостоятелно мислене и развитие на аналитични умения

Предмет/клас (етап): история и цивилизация, 1. – 12. клас

Обучители: проф. дин Лизбет Любенова Върбанова, проф. д-р Пламен Димитров Митев,  проф. д-р Пламен Христов Павлов, доц. д-р Румяна Андреева Чукова, д-р Веселина Кирилова Вачкова, ас. д-р Соня Любомирова Спасова, гл. ас. д-р Калин Цветанов Стоев

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-669/18.02.2019 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 54
Портфолио на ученика от началния етап на обучение (1. – 4. клас)

Предмет/клас (етап): учители – начален етап, заместник-директори, педагогически съветници, психолози

Обучители: Ели Пещерска, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД09-1736/27.06.2019 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 55
Портфолио на детето в предучилищното образование

Предмет/клас (етап): предучилищно образование

Обучители: Радка Иванова, Александрина Колева

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 56
Формиране на читателска култура у учениците чрез изграждането на умения за анализ на художествена творба

Предмет/клас (етап): български език и литература; прогимназиален и гимназиален етап

Обучители: Весела Михайлова, Любов Шишкова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 57
Формиране на културната компетентност в обучението по изобразително изкуство. Методи, похвати на преподаване

Предмет/клас (етап): изобразително изкуство; прогимназиален и гимназиален етап

Обучители: проф. дпн Мариана Гърмидолова (Мойнова), Светослав Косев

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 58
Планиране, организиране и осъществяване на урока по религия – християнство – православие в началния етап на обучение (1. – 4 клас)

Предмет/клас (етап): религия – християнство – православие; начален етап (1. – 4. клас)

Обучители: проф. д-р Емилия Василева, Красимира Брайкова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 59
Билингви и приобщаващо образованиe

Предмет/клас (етап): начален етап (1. – 4. клас)

Обучители: Дияна Димитрова, Валентина Кадева, Красимира Брайкова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 60
Развиване на социални и граждански компетентности у учениците чрез интерактивни занимания, методи от неформалното образование и електронни ресурси (2 кредита)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Елена Лазарова, Силвия Цветанска, Нели Попова, Дора Маринкева, Тина Велева-Иванова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 61
Успешна подготовка за националното външно оценяване в 4. клас

Предмет/клас (етап): български език и литература и математика; начален етап

Обучители: Поли Рангелова, Невена Чардакова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 62
Успешната подготовка за националното външно оценяване по български език и литература и по математика в 7. и в 10. клас

Предмет/клас (етап): български език и литература и математика; прогимназиален и гимназиален етап

Обучители: Весела Михайлова, Пенка Иванова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 63
Управление на качеството – инспектиране и самооценяване (1 кредит)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Тина Велева-Иванова, Нели Попова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Дора Маринкева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 64
Управление на качеството – инспектиране и самооценяване (2 кредита)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Тина Велева-Иванова, Нели Попова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Дора Маринкева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 65
Атестирането на педагогическите специалисти в контекста на самооценяването и инспектирането (1 кредит)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Нели Попова, Тина Велева-Иванова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Дора Маринкева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 66
Атестирането на педагогическите специалисти в контекста на самооценяването и инспектирането (2 кредита)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Нели Попова, Тина Велева-Иванова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева, Дора Маринкева, Александрина Беровска

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 67
Най-новите информационни технологии – основен фактор за качествено обучение (2 кредита)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Петинка Цанкова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 68
Усъвършенстване на практическите умения за създаване на съвременно интерактивно електронно учебно съдържание (3 кредита)

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Петинка Цанкова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 69
Ефективни решения и подходи в приобщаващото образование. Адаптиране на обучението за деца и ученици с предизвикателно поведениe

Предмет/клас (етап): всички училищни етапи

Обучители: Калоян Дамянов, Калина Вълова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 70
Организиране и провеждане на социално-психологически тренинг с 5 – 7-годишни деца в детската градина

Предмет/клас (етап): предучилищно образование

Обучители: Маргарита Врачовска

Програмата е одобрена със Заповед № 09-238/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 71
Организация на обучението по български език при деца с друг семеен език в детската градина

Предмет/клас (етап): предучилищно образование

Обучители: доц. д-р Евгения Тополска

Програмата е одобрена със Заповед № 09-238/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

ПРОГРАМА 72
Компетентностният подход и проблемно-базираното обучение в начален етап от средното образование

Предмет/клас (етап): всички предмети, 1. – 4. клас

Обучители: Деяна Милушева, Ивета Мехмедали, Мариела Миланова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-238/25.01.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: