Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по литература


Програмата е насочена към

Учители – прогимназиален етап

Кратко описание на програмата

Програмата предвижда обучение и практикум за успешна педагогическа дейност в условията на новите учебни програми; работи за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности, както и за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес.

И теоретичната лекционна част, и практикумът (разбира се, с оглед на своите специфики) ще акцентират последователно върху следните тематични ядра:

• Съпоставка между старите и новите учебни програми по литература с оглед на литературните, социокултурните и комуникативните компетентности на учениците;

• Изтъкване на предимствата на новите учебни програми с оглед на задължителните текстове, новите понятия по теми и съотношенията между новите знания, упражненията и преговорните части;

• Новите програми като разширяване на възможността за прокарване политиките на изискваното от програмите гражданско образование на учениците; рефренното изискване на програмите за съпоставката между посланията на изучавания текст със съвременния социален опит;

• Спецификата на литературното обучение и изискванията на новите програми за междупредметни връзки;

• Спецификата на литературното обучение и повишаване на функционалната и комуникативна грамотност на учениците.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: