Координати за връзка по обучителните програми


За организационни въпроси, за отзиви и предложения:


Мария Карабельова

Координатор „Обучителни програми”

тел.: 0889 001 124
e-mail: programi@prosveta.bg
 

Ваня Георгиева
Връзки с обществеността

тел.: 02 818 20 14, 0884 110 410
e-mail: programi@prosveta.bg


 
За заявки за провеждане на индивидуални обучения:
(временно тази възможност не е активна)


Александрина Беровска

Ръководител направление „Детски градини”

тел.: 0884 430 832
e-mail: a.berovska@prosveta.bg

Валентина Кадева
Ръководител направление „Начален етап в училищата”

тел.: 02 923 18 51, 0884 110 810
e-mail: valentina.kadeva@prosveta.bg


Нели Попова
Ръководител направление „Координация и контрол”

тел.: 02 923 18 47, 0884 865 611
e-mail: neli.popova@prosveta.bg


 
За технически въпроси, свързани с провеждането на обученията:


Силвия Янева
Администратор уебсайт

тел.: 02 818 20 10, 0887 686 599
e-mail: support@prosveta.bg

Габриела Найденова
Администратор уебсайт

тел.: 02 818 20 26, 0889 055 787
e-mail: support@prosveta.bg


Кристина Станкова
Администратор уебсайт

тел.: 02 451 18 56
e-mail: support@prosveta.bg
 


 
За въпроси, свързани с удостоверенията с кредити:


Александрина Беровска

Ръководител направление „Детски градини”

тел.: 0884 430 832
e-mail: a.berovska@prosveta.bg

Валентина Кадева
Ръководител направление „Начален етап в училищата”

тел.: 02 923 18 51, 0884 110 810
e-mail: valentina.kadeva@prosveta.bg


Нели Попова
Ръководител направление „Координация и контрол”

тел.: 02 923 18 47, 0884 865 611
e-mail: neli.popova@prosveta.bg
 


 
За изпращане на задачи и връзка с обучителите:


Използвайте имейла на всяка програма (виж при отделните програми) или имейлите, предоставени от обучителите.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: