Актуални програми и график за сесия 5 (2020/2021)


Възможна е последваща актуализация на графика.

Всички обучения в сесия 5 (2020/2021) ще бъдат проведени изцяло в електронна среда
в съответствие с промените в Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, които са в сила от края на ноември 2020 г.

Запознайте се с всички особености на обученията в сесия 5 (2020/2021) ТУК.

 

(Кликнете върху темата за подробно описание.)
 

ПРОГРАМА 37
Развиване на дигитални компетентности в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап

Предмет/клас (етап): информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители: доц. д-р Елиза Стефанова, д-р Николина Николова, д-р Олег Константинов, Диана Петрова, Мирослава Николова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa37@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 23 януари (събота), 9 – 12 ч.
  – Втора сесия – 24 януари (неделя), 9 – 12 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 49
Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по компютърно моделиране в начален етап

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 1. – 4. клас

Обучители: Вера Георгиева, Антоанета Миланова, Величка Дафчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa49@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 30 януари (събота), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 31 януари (неделя), 9 – 12 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 24
Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. - 4. клас) за оценка на функционалната грамотност на учениците (върху учебното съдържание по история на България)

Предмет/клас (етап)човекът и обществото, начален етап

Обучител: д-р Екатерина Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa24@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 6 февруари (събота), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 7 февруари (неделя), 9 – 12 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 15
Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в прогимназиален етап

Предмет/клас (етап)информационни технологии, прогимназиален етап

Обучители: доц. д-р Ангел Ангелов, доц. д-р Георги Тупаров, доц. д-р Даниела Тупарова, Катерина Марчева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1386/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa15@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 13 февруари (събота), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 20 февруари (събота), 14 – 17 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 9
Иновации в обучението по български език в прогимназиален етап. Новите учебни програми, новите учебници, методи и похвати на преподаване

Предмет/клас (етап)български език, прогимназиален етап

Обучители: Весела Михайлова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1387/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Имейл на програмата: programa9@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 13 февруари (събота), 14 – 17 ч.
  Втора сесия – 13 март (събота), 9 – 12 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 57
Формиране на културната компетентност в обучението по изобразително изкуство. Методи, похвати на преподаване

Предмет/клас (етап): изобразително изкуство; прогимназиален и гимназиален етап

Обучители: проф. дпн Мариана Гърмидолова (Мойнова), Светослав Косев

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa57@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 14 февруари (неделя), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 28 февруари (неделя), 9 – 12 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 3
Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап

Предмет/клас (етап)околен свят, 1. - 4. клас

Обучители: проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Силвия Цветанска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1363/26.01.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa3@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 20 февруари (събота), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 27 февруари (събота), 9 – 12 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 50
Умения за успешно прилагане на учебните програми по компютърно моделиране в 3. и 4. клас

Предмет/клас (етап): компютърно моделиране, 3. – 4. клас

Обучители: д-р Мая Kасева, доц. д-р Даниела Иванова Тупарова

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-1122/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa50@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 27 февруари (събота), 14 – 17 ч.
  Втора сесия – 13 март (събота), 14 – 17 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 20
Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование

Предмет/клас (етап)предучилищно образование

Обучител: Радка Иванова, Александрина Беровска, доц. д-р Евгения Тополска, Маргарита Врачовска

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa20@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 21 февруари (неделя), 14 – 17 ч.
  Втора сесия – 28 февруари (неделя), 14 – 17 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 33
Най-новите информационни технологии в процеса на обучение

Предмет/клас (етап): всички етапи и класове

Обучители: Петинка Цанкова, Валентина Кадева, Ирена Трасиева

Програмата е одобрена със Заповед № РД 09-2761/14.07.2017 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa33@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 6 март (събота), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 7 март (неделя), 9 – 12 ч.

  – Първа сесия – 14 март (неделя), 9 – 12 ч.
  Втора сесия – 14 март (неделя), 13 – 16 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.

 

ПРОГРАМА 61
Успешна подготовка за националното външно оценяване в 4. клас

Предмет/клас (етап): български език и литература и математика; начален етап

Обучители: Поли Рангелова, Невена Чардакова

Програмата е одобрена със Заповед № 09-97/17.01.2020 г. на министъра на образованието и науката. 

Имейл на програмата: programa61@prosveta.bg – за изпращане на задачи, въпроси и за връзка с обучителите. 

 • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ:
  – Първа сесия – 6 март (събота), 14 – 17 ч.
  Втора сесия – 7 март (неделя), 14 – 17 ч.

  * За успешно завършване на програмата и получаване на 1 квалификационен кредит е необходимо участие и в двете сесии.
 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: