Новите учебни комплекти по родинознание за 2. клас


Уважаеми учители,

Учебните комплекти по родинознание за 2. клас на Издателска група „Просвета”
са окончателно одобрени от МОН.
С тях ще се работи от следващата 2023/2024 учебна година.

  

ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Родинознание за 2. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Издателство: „Просвета Плюс” ЕАДРАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК


СВИТЪК С УРОЦИ
   КРАТЪК Е-УРОК
   ВИДЕОФИЛМ

 

Учебното съдържание е разработено в съответствие с новата учебна програма и отговаря на съвременните методически изисквания.
Негови предимства са:
• достъпно представени нови знания;
• стимулиращи въпроси и задачи, обогатяващи сетивнопознавателния опит на учениците;
• задачи за развиване на умения за работа с научнопопулярен текст;
• рубрики за развитие на критичното мислене и комуникативните умения на учениците;
• практически задачи за създаване на умения и работа в екип.
Богатият илюстративен материал развива емоционалното възприемане на учебното съдържание и мотивацията на учениците за учене, техните социални и граждански компетентности.

Електронният учебник съдържа много интерактивни задачи и визуална информация, които допълват и надграждат знанията на учениците за света около тях.
В него ще намерите:
• кратки е-уроци по всички теми от учебното съдържание за втори клас;
• презентации по основните понятия в уроците;
• виртуални панорами на паметници от културно-историческото ни наследство;
• допълнителни задачи за упражнения и проверка на знанията.
Чрез електронните ресурси учениците лесно възприемат новите знания и с удоволствие участват в учебния процес. 

 

 

Тетрадка по родинознание за 2. клас
(Емилия Василева, Силвия Цветанска)

Издателство: „Просвета Плюс” ЕАДРАЗГЛЕДАЙТЕ ТЕТРАДКАТА

Учебната тетрадка е част от комплекта по родинознание. Тя съдържа разнообразни задачи и упражнения за допълнителна работа, които насочват учениците към осъществяване на:
• самостоятелни проучвания;
• експерименти;
• екипна работа и работа по проект.
Интегративният им характер помага на учениците да усвояват проявленията на природната и обществената среда по непринуден и занимателен начин, като спомагат за затвърдяване на знанията и формирането на различни компетенции.

 

ЧУДЕН СВЯТ

 

 

Родинознание за 2. клас
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Издателство: „Просвета – София” АДРАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОННИЯ УЧЕБНИК


СВИТЪК С УРОЦИ
   КРАТЪК Е-УРОК
   3D АНИМАЦИЯ

 

Учебникът възпитава в родолюбие и почит към националните герои и историческите паметници и запознава второкласниците с народни обичаи и традиции. Разширяват се знанията за природната и обществената среда, а чрез задачите и дейностите учениците се стимулират да поемат лична отговорност за опазване на родната природа. Голямо предимство са:
• достъпно поднесените знания;
• богато онагледената информация;
• разнообразните задачи за индивидуална, партньорска и групова работа;
• решаването на казуси и изпълняването на проекти.
Така учениците по-лесно усвояват знанията и развиват умения, изграждат правилни представи за обекти и явления, формират понятия за тях. Рубриката „Бъди внимателен!” насочва вниманието на учениците към ситуации, които са опасни за живота и здравето на човека, и посочва как да действат правилно, ако попаднат в тях.
„За любознателните” е рубриката, чрез която се представя допълнителна или любопитна информация по някои от темите.

Електронният учебник съдържа много допълнителни ресурси, които визуализират и обогатяват представите на второкласниците за природната и обществената среда. В него ще намерите:
• кратки е-уроци по някои от основните теми;
• аудиозаписи на литературни произведения;
• презентации за битови празници;
• филми за културно-исторически и природни забележителности;
• видеоклипове за чествания на официалните празници;
• анимации на природни явления и обекти;
• разнообразни задачи за проверка на знанията.
Чрез тях се повишава интерактивността в обучението и учениците по-лесно възприемат и осмислят учебното съдържание. 

 

 

Тетрадка по родинознание за 2. клас
(Людмила Зафирова, Снежана Лазарова)

Издателство: „Просвета – София” АДРАЗГЛЕДАЙТЕ ТЕТРАДКАТА

В тетрадката към учебника преобладават задачите за самостоятелна работа, чрез които учениците затвърдяват знанията от учебника. За повишаване на интереса към изучаваните обекти и явления са поместени:
• различни видове дидактични игри и творчески задачи;
• задачи за попълване и писане на текст;
• кръстословици и забавни ребуси;
• упражнения за работа с изображения;
• задания за проучвания и казуси.
Разнообразните задачи улесняват постигането на очакваните резултати по учебната програма, като помагат на второкласниците да разберат и затвърдят наученото в клас.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: