Религия за 4. клас


Религия. Християнство - Православие за 4. клас
(Емилия Василева, Виолета Рогачева)

 

 


Учебникът по религия – християнство – православие за 4. клас 
обогатява и надгражда познанията на децата, усвоени в предходните класове, съобразно учебната програма. Учебникът има следната структура:
• Методически единици (учебни теми);
• „Да научим повече” – художествен и адаптиран библейски текст;
• Работни листове за самостоятелна работа на учениците;
• Тестове за входно и изходно ниво за диагностициране на формираните знания и отношения.
В четвърти клас учениците са изградили най-важните представи и понятия за ценностните аспекти на православната християнска вяра. Затова акцентът е върху рубриката „Тема за размисъл”. Вниманието на четвъртокласниците се съсредоточава върху реални нравствени постъпки, в които се търсят връзки с нравствените послания на християнския морал. Чрез система от достъпни въпроси и задачи се затвърдява наученото.

Електронният учебник по религия – християнство – православие за 4. клас допълва и разширява информацията от печатния с разнообразни и интересни упражнения, виртуални разходки из български катедрални храмове, църкви и манастири, образователни филми, презентации и аудиоресурси.
Електронните ресурси в учебника осигуряват:
• възможност за изпълнение на разнообразни задачи за упражняване и затвърдяване на знанията – самостоятелно или под ръководството на учителя;
• мигновен контрол и самоконтрол на овладените знания;
• разширяване на методическия апарат;
• възможност да се осъществява активно учене.
Съдържанието на електронния учебник подлежи на непрекъснато обогатяване с нови ресурси.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: