Религия за 3. клас


Религия. Християнство - Православие за 3. клас
(Емилия Василева, Виолета Рогачева)

 

 


Учебникът по религия – християнство – православие за 3. клас
, обогатява и надгражда познанията на децата, усвоени в предходните класове, съобразно учебната програма. Структуриран е в следните три части:
• Учебни теми;
• Рубриката „Да научим повече” (художествен и адаптиран библейски текст);
• Църковно календарче;
• Работни листове;
• Входно и изходно ниво;
• Аз празнувам (Моят дневник);
• Дневник на добрите ми дела.
В трети клас учениците са изградили основни представи и понятия за християнската православна религия. Разширил се е техният сетивен и ценностно ориентиран хоризонт. Затова е увеличен обемът на самостоятелната и творческата дейност, насочена към изграждане на християнските добродетели и като цяло – към духовно-нравственото израстване на учениците.
Учебните задачи са свързани с компетентностите, съответстващи на темите, и с очакваните резултати, посочени в учебната програма.

Електронният учебник по религия – християнство – православие за 3. клас допълва печатния вариант. Отличава се с лесна и интуитивна навигация. Осигурява уголемяване на текстовете, упражненията и илюстрациите при работата с тях. Електронният учебник е обогатен с:
• разнообразни и интересни упражнения;
• образователни филми;
• презентации за големите християнски празници, събития и светци;
• аудиоресурси.
Допълнителните електронни ресурси:
• улесняват осмислянето на учебното съдържание;
• правят уроците увлекателни за учениците;
• дават възможност на учителя за по-добро онагледяване и интерактивно преподаване.
Съдържанието на електронния учебник подлежи на непрекъснато обогатяване с нови ресурси.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: